Son Yazılar

3 Eylül 2016 84

Üveys Paşa Kimdir?

Üveys Paşa (ö. 1547, Yemen), Osmanlı yönetici. Yemen beylerbeyliği sırasında eyaletin topraklarını genişletmiştir. I. Selim (Yavuz) döneminde Doğu Anadolu’nun Osmanlı topraklarına katılmasında önemli rol oynayan…

11 Temmuz 2016 53

İsmailiye Mezhebi Nedir?

İsmailiye Mezhebi, İslam dininin farklı bir mezhebi olarak bilinir. İslam'ın Şiiliği'nin bir dalı olarak kabul edilen İsmailiye'nin kökenleri, İmam Cafer Sadık'ın (657-765) ölümünden sonra İmametin…

10 Nisan 2016 75

Umur-u Hafiye Nedir?

Umur-u Hafiye, Osmanlı Devleti’nde II. Abdülhamid dönemindeki (1876-1909) gizli istihbarat örgütü. 1807-76 arasında çoğu saraya ve padişaha yönelik birçok ayaklanma olduğu için II. Abdülhamid devlet…

31 Mart 2016 56

Faik Baysal Kimdir? Edebi Kişiliği

İstanbul’da doğan Faik Baysal, 1942’de İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirdikten sonra Fransızca öğretmenliği ve çevirmenlik yaptı. Askerden dönünce yeniden öğretmenliğe…

30 Mart 2015 48

Eugène François Vidocq Kimdir?

Eugène François Vidocq doğumu  2 Temmuz 1775, ölümü ise 11 Mayıs 1857, Paris, Fransa'dır. Fransa’da güvenlik polisinin (police de sûreté) kurulmasında önemli rol oynayan serüvenci…

14 Mart 2015 49

Urartu Şamran Kanalı

Şamran Kanalı, Van’da Urartulardan kalma 51 km uzunluğundaki su kanalı. Urartu krallarından Menua döneminde (İÖ 810-786) Van Ovasını sulamak amacıyla inşa edilmiştir. Bazı yerleri Devlet…

28 Aralık 2014 46

Georges Bizet Hayatı ve Eserleri

Georges Bizet (1838-1875) Paris’te doğan Bizet, doğduğu kentin konservatuvarında okudu. Marmontel’ in piyano, Benoist’nın org, Zimmermann’ın armoni ve Halevy’nin beste derslerini izledi. 1857’ de hem…

27 Aralık 2014 44

Yeniler Grubu Nedir? Yeniler Grubu Ressamları

Yeniler Grubu, Türkiye’de toplumsal gerçekçi sanat anlayışının yaygınlaşasım hedef alan sanatçılar grubu. 1940’lı yılların başlarında, kentin yoksul yaşam kesitlerine, özellikle bir liman kenti olan İstanbul’da…

21 Aralık 2014 44

Heinrich Böll Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Heinrich Böll (1917 - 1985) Köln’de doğan Heinrich Böll, İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarını anlatan romanlarıyla çağdaş Alman edebiyatının önde gelen kişilerdendir. Yazar, söz konusu…

10 Aralık 2014 46

Aleksandr Borodin Hayatı ve Eserleri

Aleksandr Borodin (1833-1887) Petersburg’da doğan Aleksandr Borodin, önce bilimsel çalışmalar yaptı; Askeri Tıp Akademisi Kimya kürsüsüne atandı (1862). Kişisel çabasıyla piyano, flüt, obua ve viyolonsel…