Ansiklopedi

Ansiklopedi

Çayın Tarihi

8 Ekim 2017 113

Yeryüzünde bir bardak çayı ilk içen acaba kimdir; hiç merak ettiniz mi? İ.Ö. 2700 yıllarında yaşayan Çin İmparatoru Shen-Nung olabilir bu kişi. Eski bir öyküye…

Ansiklopedi

Suyun Tarihçesi

11 Şubat 2017 205

Suyun tarihçesi, hayatın temel unsurlarından biridir ve dünya üzerindeki tüm canlıların hayatta kalması için gereklidir. İnsanlık tarihi boyunca su, hayatta kalmak için kullanılmış ve birçok…

Ansiklopedi

İsmailiye Mezhebi Nedir?

11 Temmuz 2016 141

İsmailiye Mezhebi, İslam dininin farklı bir mezhebi olarak bilinir. İslam'ın Şiiliği'nin bir dalı olarak kabul edilen İsmailiye'nin kökenleri, İmam Cafer Sadık'ın (657-765) ölümünden sonra İmametin…

Ansiklopedi

ABD’nin Yönetim Şekli

22 Nisan 2014 119

ABD'nin yönetim şeklinin gücünün başında cumhurbaşkanı bulunur, ülkeyi iki meclis yönetir. Bunların biri Senato, öteki de Temsilciler Meclisidir. Senato’nun üye sayısı 100, Temsilciler Meclisininki ise…

Ansiklopedi

Akağalar Ocağı

11 Kasım 2013 135

Topkapı Sarayı’nın üçüncü kapısı’nı korumakla görevli Osmanlı saray hizmetçileri. Akağalar da haremağaları gibi iğdiş edilmiş (hadım) erkeklerden oluşurdu. Haremağaları ile aralarındaki ayrım renkleri ve görevleri…

Ansiklopedi

Seccade Nedir?

1 Ekim 2013 158

Geleneksel sanatlar önceleri, hurma dallarından ve hasırdan yapılan seccade’ler, zamanla geliştirildi. Kilim, şal, atlas gibi kumaşlardan nakışlı seccadeler yapıldı. Seccadeler argaç ve arışların üzerine renkli…

Ansiklopedi

Babesiosis, Proplasma

14 Eylül 2013 122

Babesiosis, Patol. Bazen coccidia’lardan, bazen spiroketalardan sayılan bir mikrobun sebep olduğu hastalık; Leishman’m bulduğu bu mikroba piroplasma denir. Piroplasma’nın alyuvarlara yerleşerek hayvanlarda sebep olduğu hastalık.…

Ansiklopedi

Abdülhamid Çeşmesi

9 Mart 2013 127

Abdülhamid Çeşmesi, İstanbul Boğaziçi’nde, Emirgân Camisi önündeki meydan çeşmesi. 1782’de yapılan bu çeşme döneminin birçok özelliğini yansıtır. Ana kütlesiyle sade bir görünümü vardır. Sekiz köşeli…

Ansiklopedi

Abani Nedir?

9 Mart 2013 132

Abani, Cabanî ya da ak banu olarak da bilinir, sarıya çalan beyaz üzerine açık ya da koyu san ipekle işlenmiş bez. Sank, bohça, perde, kundak,…

Ansiklopedi

Abdal Nedir?

9 Mart 2013 120

Abdal, tasavvufta, dünya düzenini koruyan ama bu özellikleri gizli kalan veli gruplarından (ricalü’l-gayb) birine verilen ad. Sözcük olarak, bir şeyin yerini tutan ya da bir…