Son Yazılar

Tarih

12 Eylül 1980 Darbesi

30 Mart 2023 516

12 Eylül 1980. Beklenen askeri müdahale Eylül 1980’in ilk günlerinde gerçekleşti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül sabahı erken saatlerde, emir ve komuta zinciri içinde…

Tarih

Usul-i Cedid Hareketi Nedir?

11 Haziran 2017 498

Usul-i Cedid, Tanzimat Döneminde uygulamaya konan Osmanlı eğitim sistemi. Tanzimat Dönemine değin Osmanlı eğitimi medrese düzenine dayalıydı. Tanzimat’ tan sonra hemen her kurumda yenileşmeye gidilirken…

Tarih

Gurlular

11 Mayıs 2017 535

GURİLER veya GURLULAR, Afganistan’da hüküm süren hanedan. Guri soyunun bugün için bilinen tarihi, Saffarîler zamanında Yakub bin Leys’in Zemindaver ve Büst taraflarını hâkimiyeti altına aldığı…

Tarih

Gurgum Krallığı

10 Mayıs 2017 516

GURGUM Eski coğrafi terim. Geç Hitit şehir devletlerinden birinin adı. Hitit imparatorluğunun M. Ö. 1200 tarihinde Frigler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra Güneydoğu Anadolu’da kuruldu. Merkezleri…

Tarih

Umur-u Hafiye Nedir?

10 Nisan 2016 670

Umur-u Hafiye, Osmanlı Devleti’nde II. Abdülhamid dönemindeki (1876-1909) gizli istihbarat örgütü. 1807-76 arasında çoğu saraya ve padişaha yönelik birçok ayaklanma olduğu için II. Abdülhamid devlet…

Tarih

Urartu Şamran Kanalı

14 Mart 2015 437

Şamran Kanalı, Van’da Urartulardan kalma 51 km uzunluğundaki su kanalı. Urartu krallarından Menua döneminde (İÖ 810-786) Van Ovasını sulamak amacıyla inşa edilmiştir. Bazı yerleri Devlet…

Tarih

Uzun Yürüyüş Nedir?

11 Şubat 2014 333

Uzun Yürüyüş, Çin komünistlerinin tarihsel önem taşıyan 10 bin km’lik göçü (1934-35). Yürüyüşleri boyunca Çan Kay-şek komutasındaki milliyetçi kuvvetlerle çarpışan komünist birlikler 18 sıradağı ve…