Son Yazılar

2 Kasım 2023 326

Gölbaşı Mezar Anıtı

Gölbaşı Mezar Anıtı, antik dönemdeki Trysa şehrinde bulunan, kesme taştan yapılmış kutsal bir alandır. Bu anıt, sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda o dönemin…

23 Haziran 2023 486

Gordion Friglerin Kayıp Başkenti

Gordion, Frig devletinin başkenti olarak tarih sahnesine çıkan eşsiz bir antik kenttir. Bugünkü Yassıhöyük'te yer alan bu kent, Sakarya nehrinin kenarında konumlanmıştır. Büyük İskender'in Pers…

12 Nisan 2023 432

Aşı Nedir? Aşının Tarihçesi

Aşı sözcüğü başlangıçta ineklerin memelerindeki kabarcıklardan elde edilen ve çiçek hastalığına karşı uygulanan sıvı için kullanılıyordu. Peki Aşı Nedir? İlk aşı, zararsız bir çiçek hastalığına…

30 Mart 2023 515

12 Eylül 1980 Darbesi

12 Eylül 1980. Beklenen askeri müdahale Eylül 1980’in ilk günlerinde gerçekleşti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül sabahı erken saatlerde, emir ve komuta zinciri içinde…

16 Ekim 2017 412

Plastiğin Kimyası

Tüm plastiğin kimyası organik maddelerdir; yani, karbon elementini içerirler. Karbon atomları, zincire benzer molekül içinde bir tür “belkemiği” oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanır. Böyle maddelerden polietilen…

8 Ekim 2017 398

Çayın Tarihi

Yeryüzünde bir bardak çayı ilk içen acaba kimdir; hiç merak ettiniz mi? İ.Ö. 2700 yıllarında yaşayan Çin İmparatoru Shen-Nung olabilir bu kişi. Eski bir öyküye…

15 Ağustos 2017 528

Rus Sineması Tarihi

Rus sineması, iç savaş sırasında Lenin’in, çarlık dönemi sinemasını ulusallaştırdığını açıkladığı 27 Ağustos 1919’da doğdu. Ama, iç savaşın ve göçün neden olduğu gereç ve oyuncu…

11 Haziran 2017 498

Usul-i Cedid Hareketi Nedir?

Usul-i Cedid, Tanzimat Döneminde uygulamaya konan Osmanlı eğitim sistemi. Tanzimat Dönemine değin Osmanlı eğitimi medrese düzenine dayalıydı. Tanzimat’ tan sonra hemen her kurumda yenileşmeye gidilirken…

11 Mayıs 2017 572

Yunan Seramik Sanatı Tarihi

Girit ve Yunan seramik sanatı yapımı İ.Ö. 4000 yılına kadar uzamaktadır. Bu dönemde ön Asya’da olduğu gibi kullanım için yapılan toprak kaplar, çömleklerle birlikte, tapınç…

11 Mayıs 2017 534

Gurlular

GURİLER veya GURLULAR, Afganistan’da hüküm süren hanedan. Guri soyunun bugün için bilinen tarihi, Saffarîler zamanında Yakub bin Leys’in Zemindaver ve Büst taraflarını hâkimiyeti altına aldığı…