1. Anasayfa
 2. Ansiklopedi

İsmailiye Mezhebi Nedir?

İsmailiye Mezhebi Nedir?
0

İsmailiye Mezhebi, İslam dininin farklı bir mezhebi olarak bilinir. İslam’ın Şiiliği’nin bir dalı olarak kabul edilen İsmailiye’nin kökenleri, İmam Cafer Sadık’ın (657-765) ölümünden sonra İmametin halefi konusunda ortaya çıkan ihtilafa dayanmaktadır. İmam Cafer Sadık’tan sonra, onun oğlu İsmail’in (d. 760) ve kardeşi Musa’nın (d. 799) İmamet konusunda ayrıldığı söylenir.

İsmailiye Mezhebi, İsmail’in soyundan gelen imamları takip eder ve onlara İmamet unvanını verir. İsmailiye Mezhebi’nin en önemli liderleri arasında Hasan Sabbah (d. 1124), Rashid al-Din Sinan (d. 1193) ve Ağa Han I (d. 1885) bulunmaktadır.

İsmailiye Mezhebi, İslam’ın erken dönemlerinde pek fazla takipçiye sahip değildi. Ancak, 10. yüzyılda Fatımi Devleti’nin Mısır’da iktidarı ele geçirmesiyle, İsmailiye Mezhebi’nin etkisi artmıştır. Fatımiler, İsmailiye Mezhebi’nin inançlarını benimsemişler ve bu mezhebin liderlerini devletlerinde önemli pozisyonlara getirmişlerdir.

İsmailiye’in en önemli özelliklerinden biri, gizli bilginin önemine verilen vurgudur. Bu mezhebin takipçileri, sadece liderlerinin bilgisiyle sınırlı olan gizli bir öğretiyi takip ederler. Mezhebin takipçileri arasında, özellikle de Hasan Sabbah’ın takipçileri arasında, sıkı bir disiplin ve sadakat gerektiren gizli bir tarikat da bulunmaktadır.

Bugün İsmailiye, dünya genelinde yaklaşık 10-15 milyon takipçisi olan küçük bir mezheptir. Mezhebin lideri Ağa Han IV, tüm dünyada İsmailiye cemaatlerinin liderliğini yapmaktadır.

İsmailiye Mezhebi’nin kökenleri ve tarihsel gelişimi, İslam dünyasının farklı bir yönünü ve İslam tarihindeki farklı akımları anlamak için önemlidir.

İsmailiye Mezhebinin Temel İnançları

İsmailiye Mezhebi, İslam dininin Şiiliği’nin bir dalı olarak kabul edilir ve İmamet konusundaki inançları ile öne çıkar. İsmailiye’nin temel inançları arasında İmamet, gizli bilgi ve reenkarnasyon yer almaktadır.

İsmailiye’ye göre, İmamet, peygamberlikten sonra İslam toplumunu yönetmekle görevli olan liderliktir. İsmailiye, İmametin, İslam’ın ilk dört halifesinden sonra Hz. Ali’nin soyundan gelen liderlerin hakkı olduğuna inanır. Mezhebin takipçileri, İmamet konusunda ayrı bir görüşe sahip oldukları için, İmamiye Şiilerinden farklı olarak “İsmailiye” olarak adlandırılmaktadır.

Mezhebin diğer önemli inançları arasında gizli bilgi yer alır. İsmailiye’ye göre, gerçek bilgi sadece İmamlar tarafından bilinir ve takipçilerine sadece gizli öğretiler aracılığıyla aktarılır. Bu gizli öğretiler arasında, evrenin ve insanın doğası, yaratılışın amacı ve insanın ilahi dünya ile ilişkisi gibi konular yer almaktadır.

Mezhebin bir diğer önemli inancı da reenkarnasyondur. Mezhep, ruhun bedeni terk ettikten sonra yeniden doğduğuna ve bu süreçte ruhun farklı bedenlerde yaşayabileceğine inanır. Mezhep, bu sürecin ruhun olgunlaşması ve ilahi dünya ile daha yakın bir ilişki kurması için gerekli olduğunu savunur.

Mezhebin takipçileri arasında, Ağa Han IV tarafından liderlik edilen ve dünya genelinde yaklaşık 10-15 milyon takipçisi olan İsmailiye cemaatleri bulunmaktadır. İsmailiye Mezhebi’nin temel inançları, İslam dünyasının farklı bir yönünü ve İslam tarihindeki farklı akımları anlamak için önemlidir.

Umur-u Hafiye Nedir?

İsmailiye Mezhebi’nin Liderleri

İsmailiye Mezhebi, İslam dininin Şiiliği’nin bir dalı olarak kabul edilir ve İmamet konusundaki inançları ile öne çıkar. İsmailiye Mezhebi’nin liderleri, İmamet geleneği üzerine kurulu ve İslam toplumunun yönetiminde görevlidir.

Mezhebin liderleri arasında, İsmailiye’nin ilk lideri olan Hasan Sabbah öne çıkmaktadır. Hasan Sabbah, İsmailiye Mezhebi’nin kurucusu olarak kabul edilir ve 1090’larda İran’da Alamut Kalesi’ni ele geçirerek bir devlet kurmuştur. Hasan Sabbah, kendisini İmamın temsilcisi olarak ilan etmiştir.

İsmailiye’nin liderleri arasında, diğer önemli isimler arasında Muhammed bin Hasan el-Mahdi, Abdullah el-Mahdi Billah, Nizari İmamlar ve Aga Hanlar yer almaktadır. Muhammed bin Hasan el-Mahdi, İmametin doğrudan soydan gelmesi gerektiği görüşünü savunarak, kendisini İmam olarak ilan etmiştir. Abdullah el-Mahdi Billah, Mezhebin Fatımi halifesinin yerine geçerek Mısır’da yeni bir İsmaili devleti kurmuştur.

İsmailiye Mezhebi Nedir?

Nizari İmamlar, 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İsmailiye’nin liderliğini üstlenen bir dizi İmam’dan oluşur. Bu İmamlar, İsmailiye’nin Şii İslam’da yer alan bir kolu olan İmamiye Şiiliği’nden farklı olarak, İmametin doğrudan soydan gelmesi gerektiği görüşünü savunurlar. Nizari İmamlar, Batı Asya’da bir dizi devlet kurmuşlardır.

Aga Hanlar, günümüzde mezhebi’nin liderliğini üstlenen aileden gelir. Aga Hanlar, 19. yüzyıldan beri İsmailiyye Mezhebi’nin liderliğini yapmaktadır. Günümüzde, Ağa Han IV, İsmailiye Mezhebi’nin lideri olarak kabul edilir ve dünya genelinde yaklaşık 10-15 milyon takipçisi olan İsmailiye cemaatlerinin liderliğini yapmaktadır.

İsmailiye’nin liderleri, İslam toplumunun yönetiminde önemli bir rol oynamışlardır. Tarihte İsmailiye liderleri, yönettikleri toplumlarda önemli gelişmeler sağlamış ve sanat, bilim ve kültür alanlarında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Özellikle Nizari İmamlar dönemi, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Nizari İmamlar döneminde, İsmailiye Mezhebi’nin merkezi olan Alamut Kalesi, ilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde, matematik, astronomi, tıp, felsefe ve diğer birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca, Nizari İmamlar, İslam dünyasında müzik ve şiirin gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır.

Günümüzde, İsmailiye Mezhebi’nin lideri Ağa Han IV, çağdaş dünyada İslam’ın modern yorumunu savunmaktadır. Ağa Han IV, İsmailiyye cemaatlerinin eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi birçok alanda faaliyet gösteren birçok kuruluşa sahiptir. Ayrıca, sanat ve kültür alanlarında da birçok proje yürütmektedir.

Sonuç olarak, mezhebinin liderleri, İslam tarihinde önemli bir rol oynamış ve İslam toplumunun yönetiminde önemli katkılar sağlamışlardır. Bugün de Ağa Han IV gibi liderler, İslam’ın modern yorumunu savunmakta ve İsmailiye cemaatlerinin sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışmaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir