Mimarlığın Kalıcı Etkisi

Mimarlığın Kalıcı Etkisi İşte mimarlığın bu evrensel ve kalıcı etkisi, arkadaşımın oda duvarlarına gelişigüzel tutturduğu dergi kapaklarına, resimlere ve afişlere bir anlam vermektedir. Duvara iliştirilenlerin kimi tanıtıcı ve propaganda niteliğinde, kimi de onun en beğendiği ya da beğenmediği, hatta tiksindiği biçimlerden oluşmaktadır. Düşünüyordum; acaba beğendiği biçimler arasında onun mimarlığa ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtanlar hangileridir? ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre “İnsanlığın gidiş yönünü saptamak için zihnini zorluyor, derin düşüncelere dalıyordu; genişleyerek ileri doğru bir gidiş mi,yoksa geriye yönelik bir büzülme süreci miydi bu? Sonra bir gün kendini yeni yapılmış bir dizi evin önünde buldu ve tedirginlik içinde sordu kendine: “Bu yapılar bana ne söylüyor? Büyük ruh sahibi bir kimse bu çirkinliklerin yaratıcısı olabilir mi? Bu şekiller ancak yaramaz ve geri zekâlı bir çocuğun ... Okumaya devam edin →

Kağıt Türleri – Kağıt Boyları

Kağıt Türleri Yukarıda sayılan kâğıt fabrika ve yapımevlerinde, ülkemizin çeşitli gereksinmesi için aşağıda adları sayılan kâğıtlar üretilmektedir: Kuşe kâğıt, birinci hamur kâğıt, ikinci hamur kâğıt, üçüncü hamur kâğıt, teksir kâğıdı, sülfit kâğıdı, biledik kâğıt, selofan kâğıt, duvar kâğıdı, elişi kâğıdı, ebrulu kâğıt, karbon kâğıdı, kraft kâğıdı, kasap kâğıdı, krepon kâğıdı, ozalit kâğıdı, resim kâğıdı, sigara ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Kâğıt yapımı

Türkiye’de Kâğıt yapımı Malazgirt savaşını 1071’de kazanıp Anadolu’ya giren Türkler, ülkemizde ilk kâğıthaneleri kurmuşlardır. İlk kâğıthanenin nerede ve hangi yılda kurulduğu bilinmiyor. Osmanlılar döneminde, İstanbul’un fethinden sonra Kâğıthane semtinde kurulmuş olan kâğıt yapımevi III. Selim dönemine değin, yani 19. yüzyılın başına kadar, aralıklı olarak çalıştırılmıştır. Bu kâğıthanenin kapanış tarihi de bilinmemektedir. İkinci ... Okumaya devam edin →

Kağıt Nasıl Yapılır

Kağıt Nasıl Yapılır Kâğıt genellikle ağaçtan yapılır. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İskandinav ülkeleri ve Rusya’da hızlı büyüyen çam, köknar ve ladin gibi ağaçlardan oluşan çok geniş ormanlar vardır. Bu ağaçlardan kâğıdın yapıldığı kütükler elde edilir. Ormanlarda büyümüş ağaçlar kesilirken sürekli olarak yenileri dikilmektedir. Bu ağaçların yetişmediği ülkelerde kâğıt yapımında başka hammaddeler kullanılır. Örneğin, Hindistan’da ... Okumaya devam edin →

Baraj Çeşitleri Nelerdir

Baraj Çeşitleri Nelerdir , Baraj Çeşitleri Hakkında Bilgiler Barajların çok çeşitli tipleri vardır. Som beton ağırlık barajlarının en yaygın tip olduğu söylenebilir. Bunlar dayanıklı ve genellikle az bakım isteyen barajlardır. Çelik atkılarla sağlamlaştırılmaya da çok az gereksinme gösterirler. Bu tür beton barajların, arkalarındaki suyun basıncı karşısında kaymalarım ya da yıkılmalarını önleyen kendi ağırlıklarıdır. Bu nedenle ağırlık barajları ... Okumaya devam edin →

İlk Barajlar

İlk Barajlar Akarsuların ve ırmakların doğal akışını denetim altına alarak, toplanan suları gerektiği zaman ve yerde kullanmak amacıyla yapılan barajlar çok yönlü yararlar sağlar. Baraj engelinin arkasında toplanan su ile oluşan göller yalnızca çevredeki ekim alanları için sulama kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda havanın nem oranını çoğaltarak iklimin yumuşamasını, ormanların gelişmesini de kolaylaştırırlar. Bu göllerde balıkçılık yapılabilir. Ayrıca ... Okumaya devam edin →

İskandinav Mitolojisi ve Tanrıları

İskandinav Mitolojisi ve Tanrıları İskandinav Mitolojisinin kaynağı, Hıristiyanlıktan önce Kuzey Avrupa’da yaşıyan göçebe Germen topluluklarının,söylenceleridir. Bu topluluklara Vikingleı adı da verilir. Skald adı verilen gezginci ozanları, dünyanın oluşumu ve Viking tanrılarıyla kahramanlarının gözüpeklilikleriyle ilgili şarkılar söylerlerdi. Bu şarkılar İslanda dilinde yazılmış Edda’lar diye bilinen iki kitabın içeriğini oluşturur. Büyük Edda ... Okumaya devam edin →

Çin Mitolojisi

Çin Mitolojisi Çin Kozmogonisine göre yaratılış söylencesi şöyle anlatılır: önce hava vardı. Havadan Pan-Gu ya da PanKu adındaki iki tanrısal varlık doğdu. Pan-Ku, havayı; yeryüzü ve gökyüzü olarak iki bölüme ayırdı. Sonra da öldü. Ama soluğundan, rüzgârlar, sesinden gök gürültüleri, saçlarından gökyüzünü taçlandıran yıldızlar, gözlerinden güneş ve ay, terinden yağmurlar, gövdesinden dağlar, karnından akarsular, denizler oluştu. İnsanlarıysa, ... Okumaya devam edin →

Ünlü Türk Destanları

Ünlü Türk Destanları ALP ER TUNGA DESTANI Bilinen en eski Türk destanlarından biridir. Çok eski çağlarda yaşadığı kabul edilen, ama yaşamıyla ilgili kesin bilgiler elde edilemeyen bir Türk hakanının ululuğu, erdemleri, yiğitliği üzerine yazılmıştır. Tamamı günümüze kadar gelmemiştir. Kutadgu – Bilig ve Divan-ı Lügat-üt Türk’te bu destandan söz edilmektedir. YusîtfrKİSeglennde adı belgülüg Tonga Alp Er idi kutı belgelüg Bedüg bilgi birle Öküs ... Okumaya devam edin →