Zaibatsu Nedir

Zaibatsu Nedir Japon sanayiinin harekete geçmesinde en büyük pay Zaibatsu denen büyük aile şirketlerin indir. Bu şirketler bir ya da birden fazla aileden oluşurdu. Japonya yöneticileri, yeni sanayiler kurma ve işletmeyi, hükümet tekeline almayı hiç düşünmemişlerdir. Böyle bir yöntem ... Okumaya devam edin →

Japon Sanayisinin Kökeni

Japon Sanayisinin Kökeni Çağdaş ekonominin temeli ağır sanayidir. Ağır sanayi, metaller, makineler, makine aletleri, gemiler, lokomotifler, demiryolları, elektrik kablosu, çelik, çimento ve bunun gibi şeylerin üretimi demektir. Gübre,patlayıcı madde, sanayide kullanılan kimyasal maddeler, ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Seramik Sanatı

TÜRKİYE’DE SERAMİKÇİLİK Türkiye’de seramikçilik, daha çok çinicilik dalında gelişmiştir. Bu nedenle ülkemizde seramikçiliği incelerken, çinicilik sanatındaki gelişmeleri ayrıca gözden geçirmekte yarar vardır. Çinicilik ülkemizdeki en eski ye yaygın sanatlardan biridir. ... Okumaya devam edin →

Modern Japonya’nın Doğuşu

Modern Japonya’nın Doğuşu Derebeyliğin çöküşü, tıpkı yıkılan bir baraj gibi, Japonya’yı ansızın büyük bir insan enerjisi ile karşı karşıya getirdi. Çoğunun yaşamı, iş yokluğundan zoraki tembellik içinde geçen samuraylar, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir ... Okumaya devam edin →

Japon Mucizesinin Sırları

Japon Mucizesinin Sırları DEVLET-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Japonya’da devlet bürokrasisi, özel sektörü aşağılamayan, aksine onu özendirmek için elinden gelen her çabayı gösteren, anlayışlı, yardımcı, ileri görüşlü, bilgili kimselerden oluşur. Çok defa devlet^, yatırımları ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri ABD’nin Japonya’yı işgali sırasında, birkaç büyük şirketin ekonomik ve siyasal yaşama egemen olmasını önlemek için yasalar çıkarılmıştı. Buna karşın eski Izibatsu artıkları, savaş öncesi şirketlere çok benzeyen bir biçimde ve gruplar ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınma Mucizesi

Japon Kalkınma Mucizesi 1950 yılı sonlarından itibaren Japonya’nın gayri safi (brüt) milli hasılası çığ gibi büyümeye başladı. Gayri safi milli hasıladaki gelişme oranı her yıl yaklaşık yüzde 12 dolayındaydı ve bu oranla dünyada baş sırada yer alıyordu. Kişi başına ... Okumaya devam edin →

Japonyada Derebeylik Dönemi

Japonyada Derebeylik Dönemi 1850 yılına değin Japonya, bir şatolar, şövalyeler ve gösterişli törenler ülkesiydi. Çok küçük bir azınlık, ezilen köylülerin sırtından, akıl almaz derecede lüks bir yaşam sürüyordu. Japon uygarlığı, bazı yönleriyle imrenilecek durumdaydı.. ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınmasının Başlangıcı

Japon Kalkınmasının Başlangıcı Japonya, Asya kıtasının doğusunda yer alan dördü büyük 1042 volkanik adadan oluşan bir adalar zinciridir. Yüzölçümü 372.313 kilometre karedir. Büyük bölümü dağlık bir ülke olan Japonya, tarıma elverişli topraklarının her dönümünü yeterli ... Okumaya devam edin →

Ayın Oluşumu nasıl oldu

Ayın Oluşumu Ayın oluşumu Dünyamızın yüzeyini etkilemeyen olaylardan biriydi. Eskiden birçok gökbilimci Ayın Dünyadan kopan bir parça olduğuna inanırlardı. Hatta bazıları Büyük Okyanus’un Ayın kopmasıyla oluşan çukuru kapladığını bile öne sürmüşlerdir. Fakat Ay üzerine ... Okumaya devam edin →