Luigi Galvani Kimdir – Hayatı ve Çalışmaları

Luigi Galvani Kimdir – Hayatı ve Çalışmaları Luigi Galvani (1737-1798) Bologna’da (İtalya) doğan Luigi Galvani, hem fizik, hem tıp alanında önemli çalışmalar yaptı. 1762’de Bologna üniversitesinde anatomi dersleri vermeğe başladı. Derslerinden birinde, elektrik makinesinin ... Okumaya devam edin →

Galileo Galilei Hayatı ve Buluşları

Galileo Galilei Hayatı ve Buluşları Galileo Galilei (1564-1642) Pisa’da (İtalya) doğan ünlü matematikçi, fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei, önce tıp öğrenimi yapmak istedi, daha sonra vazgeçti ve matematiğe yöneldi. Yenilikçi Rönesans düşüncesinin egemen olduğu Floransa’ya ... Okumaya devam edin →

Dalgıç Kıyafeti Özellikleri

Dalgıç Kıyafeti Özellikleri – Dalış Kıyafeti Özellikleri Sualtı turizmi ve yararlı amaçlarla denizdibi araştırmaları, Fransız binbaşı Le Prieur’ün çalışmalarıyla başladı ve binbaşı, 1935 yılında dünyada ilk kez amatörlerin kullanabileceği bağımsız bir dalgıç ... Okumaya devam edin →

Fütürizm Sanat Akımı Nedir – Özellikleri ve Sanatçıları

Fütürizm Sanat Akımı Nedir – Fütürizm Sanat Akımı Özellikleri ve Fütürizm Sanat Akımı Sanatçıları hakkında bilgiler Yaşamda her şeyin sürekli bir hareket ve değişim halinde olduğunu, sanatta da bunun yansıması gerektiğini savunan, geçmişteki sanata ilişkin bütün kuralları ... Okumaya devam edin →

Müzikte Füg Nedir

Müzikte Füg Nedir XIV, XV, XVI. yüzyıllarda yalın kanonlar anlamına gelen füg, 1650’lerden sonra tonal üslubun olanaklarından daha çok yararlanmasıyla kanondan ayrıldı. Hem çalgı müziği hem de vokal müzikte yeri olan bu tür, en parlak çağını Bach döneminde yaşadı (Ayarlı ... Okumaya devam edin →

Fuzuli Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Fuzuli Kimdir – Fuzuli Hayatı ve Eserleri Doğduğu yer ve doğum yılı tartışmalı olan Mehmed bin Süleyman’ın 1485-1495 yılları arasında Kerbelâ’da doğduğu sanılır. Babası Süleyman’ın Hille müftüsü olduğu, Fuzuli’nin iyi bir öğrenim gördüğü, arapça ve farsça ... Okumaya devam edin →

Keçecizade Fuat Paşa Kimdir

Keçecizade Fuat Paşa Kimdir Keçecizade Mehmed Fuat Paşa (1815-1869) İstanbul’da doğan Keçecizade Mehmed Fuad, Tıbbiye’ yi bitirdikten sonra Babıâli’de Tercüme Odası’nda çalıştı. Londra sefareti başkatipliği ve İspanya orta elçiliğinde bulundu (1844). Milliyetçi ayaklanmalar ... Okumaya devam edin →

Güneşin Manyetik Alanı

Güneşin Manyetik Alanı Güneşin iç bölümünün derinliklerinde sıcaklığın yaklaşık 22 222 225 °C ve basıncın 1,3 milyar atmosfer olduğu yerde, dünyada bilinmeyen fiziksel olaylar görülür. Bu olayların sonuçlan ancak güneş yüzeyindeki maddelerle etkileşme içine girdikleri zaman ... Okumaya devam edin →

Yıldız Evrimi Nedir

Yıldız Evrimi Nedir Bir yıldızın yaşı ilerledikçe, yapısında meydana gelen bir dizi değişiklik. Kütleleri Güneş kütlesi kadar olan yıldızlar, yaklaşık 10 yıl kadar ana-kolda kalırlar. Bu periyot boyunca, korlarındaki hidrojeni helyuma dönüştürmek suretiyle enerji üretirler. ... Okumaya devam edin →

Uyduların Tarımda Kullanımı

Uyduların Tarımda Kullanımı 1970’lerin ortalarında NASA ile Tarım Bölümü ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kuruluşu’nun ortaklaşa çalışmalarıyla dünya için çok önemli bir ürün olan buğdayın hasılatı önceden saptanabilmiştir.* Araştırmacıların yaptığı,. Landsat’ın ... Okumaya devam edin →