Charles Goodyear Kimdir ve Lastik Keşfi

Charles Goodyear Kimdir ve Lastik Keşfi Charles Goodyear, amerikalı mucit (New Haven, Connecticut 1800-New York 1860). 1839’da kükürtleme usulünü bularak kauçuğun sıcaklık değişiminden etkilenmemesini sağladı ve eboniti hazırladı, Goodyear Tire and Rubber company – Goodyear Tekerlek ... Okumaya devam edin →

Çinhindi savaşları

Çinhindi savaşları ikinci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonlar’m teslim olmasıyla, müttefik birliklerinin Japonya’yı Fransız Çinhindi’ne girmeye zorlaması arasında kalan kısa süre içinde bir halk hareketi niteliğinde olan Vietmim (Vietnam Kurtuluş Cephesi) hareketi, Vietnam’da ... Okumaya devam edin →

Denizde Yaşayan Omurgalı Hayvanlar

Denizde Yaşayan Omurgalı Hayvanlar , Deniz Omurgalıları Denizler, yaşamın başladığı (en eski fosil kalıntıları deniz organizmalarına aittir) yeryüzünün % 71 ’ini kaplayan, ve insanlarca bilinen en büyük çevredir. 100 milyonlarca yıl önce, dünyanın kabuğu yeterince soğuduktan ... Okumaya devam edin →

Uyum ve Davranış

Uyum ve Davranış Hiçbir canlı kendini saran çevreden soyutlanamaz. Hepsi ısı, nem, hava, basınç, ışık gibi öğelerden kesinlikle etkilenir. Aynı ya da değişik türlerden organizmalarla ilişkisinde de tümüyle bağımsız değildir. Bireysel organizmalar yaşamlarını sürdürmek için ... Okumaya devam edin →

Güneşin Üzerindeki Lekeler

Güneşin Üzerindeki Lekeler Güneş fotosferindeki granülasyon üzerinde, rölatif olarak koyu yapılır. Tek tek granül büyüklüğünden fazla büyük olmayan pordan, birkaç bin milyon kilometrekareye kadar varan karmaşık yapılara kadar, çeşitli ebatlarda olabilirler. Lekeler iki ayrık ... Okumaya devam edin →

Gama Işını Astronomisi Nedir

Gama Işını Astronomisi Nedir Uzaydan gelen elektromanyetik spektrumun en kısa dalgaboylu (0.01 nanometreden küçük) ucundaki ışınımı inceler. Bu ışınım en büyük foton enerjilerine (Genellikle 100.000 elektronvolt (eV) un, yani 100 keV un üzerinde) sahiptir. Bu enerjilere sahip gama ... Okumaya devam edin →

Emisyon Nebülözü nedir

Emisyon Nebülözü nedir Kendi ışığıyla parlayan, sıcak yıldızlararası gaz ve toz bölgesi. Buluttaki gaz atomları iyonize olmuş, yani bir veya daha fazla sayıda elektronlarını kaybetmiştir, iyonizasyonla serbest hale geçen elektronlar, nebülöz civarında serbestçe dolaşabilirler. ... Okumaya devam edin →

İsrail sorunu

İsrail sorunu Filistin’de bir devlet kurmak isteyen Yahudilerin hareketi olan Siyonizm, XIX. yüzyıl sonlarında Avrupa’da yaygınlaşan milliyetçi akımların bir biçimi olarak ortaya çıkmıştı. Bu görüş, Yahudilerin toplu yaşama isteğini, süregiden anlaşmazlıklara bir çözüm aralayacak ... Okumaya devam edin →

Omurgalı Hayvanların Özellikleri

Omurgalı Hayvanlar Nelerdir , Omurgalı Hayvanların Özellikleri Omurgalıları anlatabilmek için 450 milyon yıl geriye dönmek gerekir. Bu yıllarda ostracoderm diye anılan garip bir hayvan vardı. Bu hayvanın gövdesini, kemikli pullardan oluşan ağır bir zırh çevreliyordu. Bu zırhın ağırlığı ... Okumaya devam edin →

Evrim Konu Anlatımı

Evrim Konu Anlatımı – Evrim Teorisi Konu Anlatımı Aristoteles’den bu güne değin bil ginler, dünyanın başlan gıcında yaşamın nasıl olduğunu ve canlıların nasıl ortaya çıktığını öğrenmek istemişlerdir. İlk doğa bilimcilerinden büyük Linnaeus’a değin, tümünün ... Okumaya devam edin →