Aile Nedir Neden Önemlidir

Aile Nedir Neden Önemlidir Yüzyıllar boyunca, insanlar aileler içinde yaşamışlardır. Fakat zamana ve yerleşim durumlarına göre, ailelerde değişmeler meydana gelmiştir. Bazen birkaç aile aynı çatı altında yaşamış, bazen de ayrı ayrı evlerde oturmuşlardır. Bazı aileler çok kalabalık ... Okumaya devam edin →

Orman Endüstrisi Nedir

Orman Endüstrisi Nedir   Ağaç, insanın en eski çağlardaki mağara döneminden günümüzdeki çağdaş yaşam biçimine dek sayısız işlerde kullandığı ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdiği en yararlı doğal ürünlerden biridir, önce onunla ısınmayı öğrenmiş, ... Okumaya devam edin →

Evlat Edinen Aileler

Evlat Edinen Aileler – Evlat edinme Bir kimse, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, çocuklarıyla, dayısı, amcası gibi çok yakın akrabalarıyla evlenemez. Bütün dinler ve yasalar böyle evlenmeleri yasaklamıştır. Hatta, teyze ve amca çocuklarıyla evlenmek bile yasal ve dinsel bakımdan ... Okumaya devam edin →

Yasak Aşk Nedir

Yasak Aşk Nedir Bir kimse, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, çocuklarıyla, dayısı, amcası gibi çok yakın akrabalarıyla evlenemez. Bütün dinler ve yasalar böyle evlenmeleri yasaklamıştır. Hatta, teyze ve amca çocuklarıyla evlenmek bile yasal ve dinsel bakımdan yasak değildir ama, ... Okumaya devam edin →

Değişik İş Türleri

Değişik İş Türleri Bilim adamlarının “iş” dedikleri şeyin ne olduğunu daha açık olarak anlatmak için, belli bir yol boyunca bir kuvvet etkisiyle oluşan hareketleri düşünün. Bir sandal yalnızca bir kuvvet onu ittiği ya da çektiği zaman suda hareket edebilir. Eğer bir ... Okumaya devam edin →

Ormanların Korunmasında Çevre Bilinci

Ormanların Korunmasında Çevre Bilinci Ekoloji, günümüzde en önemli uzmanlık alanlarından biri haline gelmiştir. Bu bilim dalı canlılarla, canlıların içinde yaşadıkları çevre arasındaki ilişkileri inceler. Orman beş kesitte ele alınır. Her kesit değişik bitki ve hayvan türlerini ... Okumaya devam edin →

Ay’ın Karmaşık Hareketleri

Ay’ın Karmaşık Hareketleri Ay’ın gece yarısı gökyüzündeki görünümü gerçekten güzeldir ve bu olgu bize basit bir doğa olayı gibi görünebilir. Oysa pek çok değişikliği gözleyen ay bilimcilerine göre, bu görünüm gerçekte o kadar basit değildir. Bununla birlikte, ... Okumaya devam edin →

Geçmişte Aile Yapısı

Geçmişte Aile Yapısı İnsan yaşayışlarını inceleyen araştırmacılar, birkaç yıl önce Filipin Adalarından birinde TASADAY adında çok ilkel bir kabileye rastlamışlardır. Bu kabilenin insanları o kadar ilkeldir ki, dış dünyadan habersiz, sırtlarında hayvan pöstekileri, yarı çıplak ... Okumaya devam edin →

Enerjinin Türleri – Enerjinin Çeşitleri

Enerjinin Türleri – Enerjinin Çeşitleri Hareket eden bir nesne, çarptığı herhangi bir nesne üzerine kuvvet uygular. Onun kinetik enerjisi vardır. Kinetik sözcüğü Yunancada (“hareket eden” enerji) anlamındaki Kinetos sözcüğünden gelir. Bir topu dümdüz havaya doğru fırlattığınız ... Okumaya devam edin →

Orman Yangını Nedir Nasıl Oluşur

Orman Yangını Nedir Nasıl Oluşur Her yıl hektarlarca orman alanının yok olmasına yol açan orman yangınlarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Dikkatsizlik ve ilgisizlik, kasıt, çeşitli endüstri kuruluşlarının kaçak kesimleri, avcılık, yıldırım, aşırı sıcak ve anlaşılmayan ... Okumaya devam edin →