Müzikte Nasyonalizm

Müzikte Nasyonalizm XIX. yüzyıllara varıncaya kadar besteciler kendilerini Fransız, Alman, İtalyan, İngiliz diye ayırmıyorlardı. Kendi dönemlerinde egemen olan müzik türü ve stiline uygun besteler yapıyorlardı ve hangi ülkede rahat ederlerse oraya yerleşip çalışmalarını sürdürüyorlardı. Napolyon savaşlarıyla birlikte Avrupa’nın kurulu siyasal düzeni bozulmaya ve eski toplumsal yapı parçalanmaya başladıktan sonra, bir sanatçının kendi ülkesi için müzik ... Okumaya devam edin →

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ Hakkında Bilgiler Beethoven’in çağdaşlarından Ludwig Spohr, (1784 – 1859), ve Johann Hummel, (1778 – 1837) yaşamları sırasında sözü edilen besteciler olmalarına karşın, bugün artık önemlerini yitirmişlerdir. Yine bu besteciler arasında yer alan Muzio Clementi (1752 – 1832) bugün hâlâ anılmaktaysa da, yalnızca piyano öğrencileri ilk çalışmalarını onun besteleriyle yaptıkları içindir ... Okumaya devam edin →

Türkiye’nin İkinci Dünyasına Savaşına Katılması

Türkiye’nin İkinci Dünyasına Savaşına Katılması Savaşın sonu yaklaşıyordu. Almanya’nın yenilgisi hemen hemen kesinleşmişti. Tüm cephelerde bozguna uğruyor, geriliyordu. Bu dönemde Türkiye, savaş sonrasında durumunu güçlendirecek önlemleri sağlama çabasındaydı. Bu arada, kurulacak Birleşmiş Milletler örgütüne katılmasında yarar olduğunu anlamıştı. Ancak Roose- velt, Churchill ve Stalin, yalnızca 1 Mart 1945′- ten önce Almanya’ya savaş ... Okumaya devam edin →

Baraj Planlama ve Tasarımı

Baraj Planlama ve Tasarımı Baraj yapılmadan önce, yeri çok dikkatle araştırılır ve saptanır. Barajın kurulacağı yerden kaya ve toprak örnekleri alınır. Bu örnekler incelenerek tabandaki kayanın sağlam ve suyun süzülüp gitmesine neden olamayacak biçimde geçirimsiz olup olmadığı araştırılır. Barajın tabanında bütün, som bir kaya yatağının bulunması kurulacak barajın sağlamlığı açısından çok önemlidir. Öte yandan barajın yöresindeki topraklarda suyun ... Okumaya devam edin →

Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler HALETİ (Mustafa) Azmizade, türk şair ve bilgini (İstanbul 1570 – ay.y. 1631). XVI. yy. bilgin ve şairlerinden ünlü Mekârim-ül-Ahlâk (iyi Ahlâklar) eserinin yazarı Muhammed Azmi Efendinin (öl. 1582) oğlu. Medrese öğrenimi yaptı. 1600’de Süleymani- ye müderrisliği, 1602’de Şam’da, 1606’da Kahire ve Bursa’da, 1611’de Edirne’de, 1614’- te İstanbul’da kadılık yaptı. 1623’te Anadolu, ... Okumaya devam edin →

Barok Dönem Müziği

Barok Dönem Müziği Hakkında Bilgiler Monteverdi’nin ve Purcellln,müziği yeni geliştirilen müzik aletleri ile çalındıklarında daha da anlam ve güzellik kazandı. Viola yerini keman ve çello’ya bırakmıştı. Kuzey İtalya’da Cremona kentinde keman yapımı bakımından çok aşkın ustalar yetişti. Bu dönemin ve bu kentin en yetkin keman ve çello ustaları Nicolo Amati (1596- 1684) ve Antonio Stradivari (1644 – 1737) dir. Bu ustaların elinden çıkmış ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar 1943 yılı ile birlikte savaşa ağırlıklarını koyan batılı ülkeler ve Birleşik Amerika, aralarında sık sık görüşmeler yaparak sonuca en kısa zamanda ulaşacak kararlar almaya çalışıyorlardı. Liderler düzeyindeki bu toplantıların hemen hepsinde genellikle Türkiye’nin durumu da ele alınıyordu. Tüm liderler Türkiye’yi savaşa sokmaktan hâlâ vazgeçmemişlerdi. Bu amaçla 19 Ocakta Cazablanca’da ... Okumaya devam edin →

Rönesans Müziği

Rönesans Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağ boyunca kilise insanlara, kişinin görevinin Tanrı’ya hizmet ve öte dünyaya hazırlanmak olduğunu salık veriyordu. Ancak XIII. yüzyıldan itibaren önce İtalya’da başlayıp, giderek tüm Avrupa’ya yayılan bir kültür ve sanat uyanışı olan Rönesans hareketiyle Avrupa aydını, insanı ön plana çıkarıp, kişinin öte dünyaya hazırlanmak için yaşaması yerine bu dünyada yararlı ve doğru bir yaşam sürmesi, mutlu ... Okumaya devam edin →

Hitler’in İnönü’ye Mektubu

Hitler’in İnönü’ye Mektubu Almanlar tarafından Kayseri’de kurulması daha önce kararlaştırılan ve yapımına başlanan uçak fabrikası, yarım kalmıştı. Ülkedeki Almanlar memleketlerine gönderilmiş, Almanya’da yüksek öğrenim yapan öğrencilerle diğer bazı görevliler geri çağırılmıştı. Ancak,Almanların Türkiye’ye ve Türk kromlarına büyük gereksinmesi vardı. Artan savaş üretimi sırasında krom, hemen her araç ve gerecin yapımında ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağda, Kilise büyük bir güce sahipti. İnsanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini kilise ortaya koyar, düzenler, okulları üniversiteleri yönetirdi. Ayrıca tüm zenginlikler de yine kilisenin tekelindeydi. Bu nedenle tüm sanatçılar ve el işçileri iş bulabilmek için kiliseye hizmet etmek zorundaydılar. Müzisyenler için de durum buydu. Kilise ayinlerinde çalınmak için müzik besteleyerek geçimlerini kazanıyorlardı. Ne varki, kilisenin ... Okumaya devam edin →