Mimaride Güneşsiz Kentler

Mimaride Güneşsiz Kentler İnsanoğlu güneş ve temiz havadan yoksun, özenle düzenlenmiş yapay çevrelerde yaşayabilseydi, bunun geleceğin konut tasarımı üzerinde devrim yapacak bir etkisi olurdu. Mimarlar günümüz biliminin, insanı kendi doğal ortamının dışında, sözgelimi, uzayda bir kapsül içinde yaşayabilmesini olanaklı kıldığının bilincindedirler. Bu mimarların bazıları, günümüz teknolojisini göz önünde bulundurarak, gezegenimiz üzerindeki yaşam alışkanlıklarımızı ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta İdeal Çözümler

Mimarlıkta İdeal Çözümler Ne yazık ki, aşırı kalabalık, sevimsiz ve sıkıntılı kentlerimizden kaçıp, kendimize, çok daha iyi yaşanabilir, doğal yapımıza daha uygun yeni yerleşme merkezlerini kolayca kuramamaktayız. Oysa, bu yolda yüzyıllar öncesinden bu yana atılmış adımlar vardır. Örneğin, İ.Ö.IV. yüzyılda yaşayan Eflatun, kendi düşüncesine göre ideal bir kentin nasıl olabileceğini anlatmıştır. Rönesans’ın son dönemlerinde Sir Thomas More’un ... Okumaya devam edin →

Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ?

Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ? Biyolojik açıdan ele alındığında insan yapısında doğal çevrede yaşama güdüsü temeldir. Ancak koşullar onu, daha ilk dönemlerde kentleşmeye zorlamıştır. Sanayileşmiş olan ülkelerde, kentlerde oturan insanların sayısı,gelişmemiş ülke kentlerinde oturan insanların sayısından çok daha fazladır. Eğer mimar arkadaşımın odasından aşağı inip, kentin sokaklarına çıkacak olursak, kendimizi kaldırımları dolduran telaşlı ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta Yapılara Bakış

Mimarlıkta Yapılara Bakış Mimari çok boyutlu bir kavramdır: Alanların tasarımlanmasıdır, gereçlerden yararlanmadır, genel olarak toplum için planlamadır. Mimari geçmişin başarılarına saygı duymayı ve geleceğin olanaklarını ve gereksinimlerini göz önünde bulundurmayı gerektirir. Üstelik mimari, mimarlıkla hiç bir ilişkimiz olmasa da, gördüğümüz, kullandığımız Ve üzerinde düşündüğümüz somut bir alandır. 3u nedenle bir mimarın şu ya da bu sonuca nasıl ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Dünü ve Bugünü

Mimarlığın Dünü ve Bugünü Her dönemin arkasında bıraktığı bazı halk yapıları vardır. Dünyamız kimi kez yıkıntı, kimi kez sağlam ya da sağlama yakın biçimde, günümüze değin kalan böyle yapılarla doludur. Yıkılarak yerine yenileri yapılanlardan çok, daha ilginç olan eski yapılar, değerlerini hâlâ koruyabilmektedir. İçinde yaşadığımız çağ, bize miras kalan tarihsel yapıların korunmaları yolunda gösterdiğimiz bilinçli duyarlılık yönünden çok ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Anlamı

Mimarlığın Anlamı Geniş anlamda mimarlık, içinde yaşardığımız ve çalıştığımız her türlü yapıyı içerir. İster bizi çevreleyen duvarlar olsun, ister aya gönderilen insanlı bir uzay aracı olsun, tümü de insanlar tarafından, insanlar için tasarımlanan yapıların kapsamına girerler. İlk barınaktan bu yana kurulan tüm yapılar bu amaç için yapılmışlardır. İnsanın kendi güvenlik, rahatlık ve korunmasını sağlamak, dinsel törenlerini yapabileceği özel ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Kalıcı Etkisi

Mimarlığın Kalıcı Etkisi İşte mimarlığın bu evrensel ve kalıcı etkisi, arkadaşımın oda duvarlarına gelişigüzel tutturduğu dergi kapaklarına, resimlere ve afişlere bir anlam vermektedir. Duvara iliştirilenlerin kimi tanıtıcı ve propaganda niteliğinde, kimi de onun en beğendiği ya da beğenmediği, hatta tiksindiği biçimlerden oluşmaktadır. Düşünüyordum; acaba beğendiği biçimler arasında onun mimarlığa ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtanlar hangileridir? ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre “İnsanlığın gidiş yönünü saptamak için zihnini zorluyor, derin düşüncelere dalıyordu; genişleyerek ileri doğru bir gidiş mi,yoksa geriye yönelik bir büzülme süreci miydi bu? Sonra bir gün kendini yeni yapılmış bir dizi evin önünde buldu ve tedirginlik içinde sordu kendine: “Bu yapılar bana ne söylüyor? Büyük ruh sahibi bir kimse bu çirkinliklerin yaratıcısı olabilir mi? Bu şekiller ancak yaramaz ve geri zekâlı bir çocuğun ... Okumaya devam edin →

Kağıt Türleri – Kağıt Boyları

Kağıt Türleri Yukarıda sayılan kâğıt fabrika ve yapımevlerinde, ülkemizin çeşitli gereksinmesi için aşağıda adları sayılan kâğıtlar üretilmektedir: Kuşe kâğıt, birinci hamur kâğıt, ikinci hamur kâğıt, üçüncü hamur kâğıt, teksir kâğıdı, sülfit kâğıdı, biledik kâğıt, selofan kâğıt, duvar kâğıdı, elişi kâğıdı, ebrulu kâğıt, karbon kâğıdı, kraft kâğıdı, kasap kâğıdı, krepon kâğıdı, ozalit kâğıdı, resim kâğıdı, sigara ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Kâğıt yapımı

Türkiye’de Kâğıt yapımı Malazgirt savaşını 1071’de kazanıp Anadolu’ya giren Türkler, ülkemizde ilk kâğıthaneleri kurmuşlardır. İlk kâğıthanenin nerede ve hangi yılda kurulduğu bilinmiyor. Osmanlılar döneminde, İstanbul’un fethinden sonra Kâğıthane semtinde kurulmuş olan kâğıt yapımevi III. Selim dönemine değin, yani 19. yüzyılın başına kadar, aralıklı olarak çalıştırılmıştır. Bu kâğıthanenin kapanış tarihi de bilinmemektedir. İkinci ... Okumaya devam edin →