Üveys Paşa Kimdir

Üveys Paşa Kimdir
Üveys Paşa (ö. 1547, Yemen), Osmanlı yönetici. Yemen beylerbeyliği sırasında eyaletin topraklarını genişletmiştir. I. Selim (Yavuz) döneminde Doğu Anadolu’nun Ösmanlı topraklarına katılmasında önemli rol oynayan Bıyıklı Mehmed Paşa’mn kardeşi, tarihçi Gelibolulu Mustafa Âli’ye göre, şehzadeliği sırasında I. Selim’in bir cariyeden olan oğludur. Selim’in tahta çıkmasından (1512) sonra doğdu. Yıllar sonra onu gören Selim fiziksel benzerliği nedeniyle kendi oğlu olduğuna inandı ve yetiştirilmesiyle ilgilendi. Gizli tutulan bu durumu sonradan öğrenen I. Süleyman (Kanuni) da Üveys Paşa’nın hayatına dokunmadı; yalnızca 1545’te Yemen beylerbeyliğine göndererek İstanbul’dan uzaklaştırmakla yetindi.

Üveys Paşa Yemen’de Zeydi imamları arasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak Te-az’ı aldı. Bir süre sonra çıkan bir ayaklanmada öldürüldü.

Yorum yazın