1. Anasayfa
 2. Bankacılık

Bankalar Birliği Nedir?

Bankalar Birliği Nedir?
0

Merkezi Ankara’da bulunan Bankalar Birliği, 23 Haziran 1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 57. maddesi uyarınca kurulmuştur.

Birliğin amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar arasında dayanışma sağlamak, haksız rekabete karşı önlemler almak ve uygulamak, bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır. Birlik, bu amacı doğrultusunda şu faaliyetlerde bulunur.

 • Bankacılık mesleğini geliştirecek önlemleri almak,
 • Türkiye’de ve yabancı ülkelerde Türk bankacılığını temsil etmek,
 • Ülke içinde ve dışında bankacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek,
 • Bankacılık alanında kullanılan gelenek ve usulleri tespit ederek birlik sağlamak,
 • Resmi makamlara danışma niteliğinde konu ile ilgili fikir vermek,
 • Bankalar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı kuvvetlendirmek,
 • Bankalar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda tarafların talebi üzerine hakem atamak ya da hakemlik yapmak,
 • Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek,
 • Ulusal tasarrufun teşviki için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • Sosyal yardımlardan banka mensuplarının yararlanması için çalışmalarda bulunmak,
 • Bankalar Kanununun kendisine yüklediği bütün görevleri yapmak.

Türk kanunlarına göre kurulmuş ve Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bütün bankalar, Birliğin üyesidirler ve 6 Nisan 1981 tarihinde kabul edilen Ana Tüzük hükümlerine uyarak, Birliğin yetkili organlarının alacağı kararlan yerine getirmekle yükümlüdürler. Bankalar, Birlikte genel müdürleri, yoksa genel müdür yardımcıları ya da temsil yetkisi taşıyan mümessilleri tarafından temsil olunurlar.

Bankalar Birliği Nedir?

Bankalar Birliği Kurulları

Bankalar Birliği, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve denetleyicilerden oluşur. Genel Kurul her yıl Mayıs ayında Birlik merkezinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul üyeleri banka temsilcileridir.

Bankaların genel kuruldaki oy haklan, son bilançolarındaki ödenmiş sermaye, ihtiyatlar ve mevduat toplamlarıyla orantılı olarak tespit olunur.

Yönetim Kurulu şöyle oluşur Özel kanunla kurulmuş bankaları temsilen dört; bunların dışında kalan ve son bilançolarına göre ödenmiş sermaye, ihtiyat ve mevduat toplamı 5 milyar liradan fazla olan bankaları temsilen beş; ödenmiş sermaye, ihtiyat ve mevduat toplamı bu miktarın altında olan bankaları temsilen bir ve yönetim kurulunun tabii üyesi olan T.C. Merkez Bankasını temsilen bir üye olmak üzere 11 üyedir. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından 2 yıllık süre için seçilir.

idari işler, Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Sekreter tarafından yürütülür. Genel Kurul kanunla kurulmuş bankalardan bir ve bunların dışında kalanlardan bir denetçi olmak üzere, iki yıl süreyle görev yapacak iki denetçi seçer.

Bankalar Birliğinin gelirlerini, bankaların giriş aidatları, oy sayılan ile orantılı olarak saptanan gider paylan ve yıllık aidatlar, bağış ve diğer gelirler oluşturur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım