Usul-i Cedid

Tarih

Usul-i Cedid Hareketi Nedir?

11 Haziran 2017 156

Usul-i Cedid, Tanzimat Döneminde uygulamaya konan Osmanlı eğitim sistemi. Tanzimat Dönemine değin Osmanlı eğitimi medrese düzenine dayalıydı. Tanzimat’ tan sonra hemen her kurumda yenileşmeye gidilirken…