Abdülhamid Çeşmesi

Abdülhamid Çeşmesi

Abdülhamid Çeşmesi, İstanbul Boğaziçi’nde, Emirgân Camisi önündeki meydan çeşmesi. 1782’de yapılan bu çeşme döneminin birçok özelliğini yansıtır. Ana kütlesiyle sade bir görünümü vardır. Sekiz köşeli yapıyı saçaklı bir çatı örter. Cephelere birer atlanarak yerleştirilen dört tane çeşme, üstleri Türk Rokoko bezemeleriyle işlenmiş mermerlerle kaplıdır.

Akağalar Ocağı

Abani Nedir?

Abdülhamid Çeşmesi Hat ve Sanatı

Deniz kabuğu gibi biçimlendirilmiş akartus yaprağı ile ince çubuk silmelerden oluşan kıvrımların çifter çifter kullanılması, dönemin bezeme anlayışına tam bir uygunluk gösterir. Ayrıca cephelerde kalın ve iri Arap harfleriyle (celi sülüs) yazılmış ayetler vardır. Köşelerde ise, sol el ile yazdığından Yesari adıyla anılan Hattat Esat Mehmet Efendi’nin kıvrımlı yazı biçimiyle (talik) birer kıtalık manzumeleri yer alır.

Abdülhamid I. Çeşmesi

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık