Zararlı Cemiyetler Nelerdir

Zararlı Cemiyetler :

1789 Fransız ihtilali ile milliyetçilik ortaya çıkmış çok uluslu devletleri bu durum rahatsız etmişti. Milliyetçilik duyguları azınlıkları harekete geçirmişti. Bağımsızlıklarını ilan etmek istiyorlardı. Osmanlı devletinin azınlıklara olan hoşgörüsüne rağmen bağımsızlıklarını ilan etmek istiyorlar ve itilaf devletlerinin yanında yer alıyorlardı.buna sebep biraz da Osmanlı’nın azınlıklara verdiği bu hoşgörü ve siyasal anlayıştı. Onları bu durum iyice güçlendirmişti. İzmir’in işgalinin de bunda etkisi büyüktü. Azınlıklar devletin durumunu dikkatle izliyorlardı ve İzmir’in işgali onlarda büyük etkiler yarattı. Azınlıklar işgalci gruplarla birlikte çalışarak onlara yardım ediyorlardı. Bir kısmı örgütler kurarak bağımsız bir devlet kurmaya uğraşıyorlar, Rumlar ise Yunan işgalini kolaylaştırmak için çalışıyorlardı.
Yüzyıllardır bilinen Fener Patrikhanesi İstanbul’da ve Anadolu’da Yunan amaçlarının önünde önderlik yapmış bu tür etkin faaliyetlerde de merkez görevi üstlenmiştir. Yunan Komitesi ve Trakya Komitesi isimli iki tane örgüt bu patrikhanenin desteği ile kurulmuştur. Bu iki örgüt, Trakya’daki Türk direnişini kırmak için çalışmıştır.

Kurulan zararlı cemiyetlerden biriside Etniki Eterya (Ulusal Dernek) dır. Bu cemiyet Yunanlıların amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Amacı Karadeniz’de Pontus Rum devletini kurmaktı.

Başka bir zararlı cemiyet de Mavri Mira’ ydı. Rumları silahlanmasını sağlayan ve Pontus Rum devletinin kurulması için faaliyetlerde bulunuyordu. Yahudiler tarafından kurulan örgütlerde vardı. Macabi ve Alyans İsrailit adlı bu örgütler toprak yerine imtiyazlarını kaybetmemek için İstanbul’da örgütler kurdular.

Azınlıkların yanı sıra milli varlığa zarar veren Türklerin kurduğu ve katıldıkları cemiyetlerde vardır.

Bunlar:

Sulh Selameti Osmaniye: milli mücadelecilerin karşısında yer almış meşrutiyet ve demokrasiye taraftardırlar

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizler tarafından kurulmuştur. Amaçları İngilizlerin sempatisini kazanarak İngiliz mandasına girmekti.

Kürdistan Teâli Cemiyeti: cemiyetin amacı; bağımsız bir kürdistan devleti kurmaktı. Kürtleri ayrı bir kavim olarak sayıyordu.

Teâ-li İslâm Cemiyeti: derneğin kurucu ve yöneticileri medrese öğretmenleridir. Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar; bu nedenle Anadolu hareketine karşı çıkıyorlardı.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911’de kurulmuştur. Milliyetçiliği reddeder ve bir çok partiyi de bünyesin de toplamıştır. İngiliz taraftarıdır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan mandasını savunuyorlardı

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın