Yedikule Zindanları Hakkında Bilgi

Yedikule Zindanları Hakkında Bilgi
YEDİKULE, İstanbul’un Bizans döneminde yapılmış olan surları üzerinde yer alan kuleler topluluğu. Roma imparatoru Büyük Theodosius (379-395) Yedikule’nin bulunduğu yerde bir zafer takı yaptırdı. Bizans imparatorluğu’nun ikinci imparatoru II. Theodosius (408-450) İstanbul’un kara surlarını yaptırırken (412) bu takı onarttı ve Khryse Pyle (Yedikule Kapısı) adını vererek kentin ana giriş kapısı durumuna getirdi; iki yanına birer kule ekleterek kara surlarına bağlattı. Seferlerden dönen imparatorlar, kente bu kapıdan girerlerdi. Ö dönemde kapının cephesi ve kemeri altın yaldızlarla süslüydü, imparator VI. ioannes Kantakuzenos (1347 -1354) var olan kulelerin yanlarına birer kule daha yaptırdı. 15. yy başlarında ana giriş kapısı kapatıldı, bunun yerine küçük bir kapı yapıldı. İstanbul’un fethinden sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa fethin üçüncü günü kapatılıp öldürüldü (1453). 1458’de Fatih Sultan Mehmet, Rumelihisarı’na benzeyen kuleler ekleyerek kule sayısını yediye çıkardı, bir cami ve koğuş ekledi. Bu tarihten sonra burası Yedikule adını aldı.

1474’te Sadrazam Mahmut Paşa burada öldürüldü. Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi dönüşünde beraberinde getirdiği son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil Alellah’ı buraya kapattıysa da 1520’de Kanuni Sultan Süleyman’ca serbest bırakıldı. Uzun yıllar bir hapishane olarak kullanılmasının yanı sıra devlet hâzinesinin saklandığı yer olarak da büyük önem taşıyan Yedikule, III. Murat’ın (1574-1595) devlet hâzinesini Topkapı Sarayı’na taşıması üzerine önemini yitirdi. 1622’de II. Osman (1618-1622) yeniçerilerce buraya getirilip öldürüldü. Bu olayın düzenleyicisi Sadrazam Kara Davut Paşa da 1623’te bura-j öldürüldü.

1711 ‘de Rus Elçisi Tolstoy, 1798’de Fransız Maslahatgüzarı Ruffen üç yıl tutuklu kaldı. III. Selim döneminde (1789-1808) döneminde yabancıların burada tutuklanmalarına son verildi. 1856’da bir süre baruthane olarak kullanıldı. Günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Cumhuriyet döneminde onarımlardan geçti.

Yorum yazın