Yavuz Zırhlısı

Yavuz Zırhlısı

Yavuz Zırhlısı, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Donanmasında bulunan iki büyük savaş gemisinden biri (öteki Midilli adını taşımaktaydı). 28 Mart 1911’de Hamburg tezgâhlarında yapıldı ve 1912’de Göben adı verilerek Alman Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. Birinci Dünya Savaşı içinde 10 Ağustos 1914’te bir İngiliz filosundan kurtulmak için Breslau ile birlikte Osmanlı imparatorluğu’nun karasularına girdi, Çanakkale Boğazı’nda Sed-dülbahir açıklarında demirledi. Bu durumda, uluslararası hukuk kurallarına göre, silahtan arındırılması ve savaşın bitimine kadar Osmanlı Devleti’nin imparatorluğu bu kuralı dikkate almadan, her iki savaş gemisini de 5 milyon altına (ya da 80 milyon marka) satın aldığını duyurdu ve 16 Ağustos 1914’te gemilere Osmanlı bayrağı çekildi. İstanbul Limanı’na getiilen gemilerin adları değiştirildi. Göben’e Yavuz Sultan Selim, Breslau’ya da Midilli adları ve-dildi. Her iki geminin de Almanlardan oluşan mürettebatına fes giydirildi ve görevlerinde bırakıldı. 6 Eylül 1914’te Alman Amirali Souchon Osmanlı Donanmasının birinci komutanlığına getirildi ve iki gemi de onun komutasına verildi, iki geminin de yer aldığı Osmanlı Donanması, 17 Eylül 1914’te İstanbul Limanı’nda biriken halkın önünde bir resmi geçit töreni düzenledi. 27 Ekim 1914’te aralarında Yavuz Zırhlısı’nın da bulunduğu Osmanlı Donanması Karadeniz’e açıldı. 28 ve 29 Ekim günlerinde Kırım Yarımadasında Ruslara ait olan Sivastopol ve Odessa limanlarını topa tuttu. Bu saldırıyla Osmanlı ve Odessa limanlarını topa tuttu. Bu saldırıyla Osmanlı imparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı’na resmen girmiş oldu. Sa vaş süresince önemli çarpışmalarda görev aldı ve 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi gereğince İzmit Körfezine çekildi. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Türk Donanmasında görev aldı. 1950’de eskimesi ve işletme giderlerinin ağırlığı nedeniyle donanmada görev almadı ve 1968’de satışa çıkarıldı. Önceleri okul gemisi olarak kullanılması düşü-nüldüyse de daha sonra Makine Kimya Endüstrisi’ne hurda olarak değerlendirilmek üzere satıldı.

Uzunluğu 186 m, eni 29.5 m, hızı saatte 28 mildi. Ağırlığı 23.000 tondu. 24 tane 45’li büyük topu ve 4 sualtı kovanı vardı.

Yorum yazın