Yalta Konferansı Nedir

Yalta Konferansı Nedir – Yalta Konferansı Hakkında Bilgi

Yalta Konferansı, ikinci Dünya Savaşının yarattığı sorunları çözme, savaş sonu uluslararası durumun koşullarını belirleme amacıyla ABD Devlet Başkanı F.D. Roosevelt, İngiltere Başkanı Churchill ve Sovyetler Birliği adına Stalin’in katıldıkları resmi görüşmeler: Kırım’da, Yalta Kentine yakın, eski çarlardan II. Nikolay’ın . yazlık sarayı Livadiya’da beş oturumda gerçekleştirildi: 4-11 Şubat 1945. Almanya’nın yenilgisinin hemen hemen kesinleştiği, SSCB Ordularının kendi yurdu dışında Balkanlar’a doğru yöneldiği, yeni etki alanları kazanmya başladığı dönemde yapılan konferans, bazı konuları belli çözüm yollarına bağlarken, savaş sonrasına sarkacak yeni düğümler de getirdi. ilk konu Almanya’nın durumuydu. Bu konuda birleşilen ilke, dört devletin ortak güçlerinden oluşacak (SSCB, ABD, İngiltere, Fransa) Müttefik Kuvvetleri Komis-yonu’nun, Almanya’yı dört işgal bölgesi halinde yönetmesi oldu; yönetim, ortak işgal bölgesi Berlin’den yapılacaktı, ikinci ilke, Alman savaş suçlularının uluslararası bir mahkemede yargılanmaları kararı oldu; böylece ele geçen bütün Naziler işledikleri insanlık suçlarının hesabını vermek durumuna getirildi: bak. Nürnberg Davası (XI, 6612). ilerde kurulacak Birleşmiş Milletler Örgütü’nün (bak. Birleşmiş Milletler Örgütü, amaç ve görevleri de ilkin Yalta Konferansında belirlendi. Buna karşılık Almanya’nın silahtan arındırılması ve ödemesi gereken savaş ödentileri konularında birlik sağlanamadığı için görüşülmesi erteledi. SSCB, Almanya ile ateşkesin sağlanmasından sonraki üç ay içinde Japonya’ya karşı savaş eylemine girmeyi kabul etti; karşılığında da bazı kazançlar sağladı: Port Arthur, Kuril Adaları, Sakhalin Adaları. Yalta Konferans savaşın yarattığı yeni yaklaşımlarla büyük devletlerin etki alanlarını da bir yere kadar belirledi. Polonya, Romanya, Bulgaristan SSCB’nin etki alanları olurken, Yugoslavya ortak etki alanı sayılıyor, Yunanistan Ingiltere’nin etki bölgesi kabul ediliyordu. Polonya ise asıl tartışmaların oluştuğu konu durumundaydı. Gerek sınıfların saptaması, gerekse ülkeyi yönetecek hükümetlerin belirlenmesi (bir Londra’da bir de Varşova da iki hükümet vardı) üzerinde birleşilemedi; “demokratik bir yönetim” dileğinin yuvarlaklığıyla yetinil-ti, ertelendi (bu sorun, ilerdeki Soğuk Savaş’ın ana nedenlerinin başında gelecektir). Kore’nin iki ayrı etki alanına bölünmesi, Çin ve Fransa’nın Üç Büyükler’e katılarak Güvenlik Konseyinde veto hakkı taşıyan Beş Büyükleri oluşturması kararlaştırılan ilkeler arasındaydı. Konferansın belgeleri 1955’te ABD’ce yayımlandı.

Yorum yazın