Viyana Kongresi

Viyana Kongresi Hakkında Bilgiler

Viyana Kongresi, 1789 Fransız Devrimi’-nin yarattığı Napolyon savaşlarıyla altüst olan siyasal yapıyı (Avrupa çapında derleyip yeniden dengelemek için düzenlenen siyasal toplantı (1 Kasım 1814-9 Haziran 1815). Paris’i ilkin 25 Ocak,1814’te bırakan Napolyon (1769-1821; Fransa imparatorluğu 1804-1815), karşısındaki birleşik güçlerin başkent üzerine hazırladıkları büyük saldırıdan kurtulmak için imparatorluk tahtından ilk kez 4 Nisan 1814’te feragat etti (oğlu yararına); Fontainebleau antlaşmasına göre (11 Nisan) imparator sanını korumakla birlikte Elbe Adası yönetimine geçmeyi kabul etti. Viyana Kongresi, işte bu karışık dönemin ürünü olan görüşmelerle yeni Avrupa’nın dengeli yapısını kurmayı amaçlayan pazarlıklar, paylaşmalar toplamıdır ve Napolyon’un Elbe’den kaçışıyla (1 Mart 1815) son savaşı olan Waterloo (18 Haziran 1815) arasındaki zaman içinde sonuçlanır.

‘‘Viyana Kongresi’ne katılan delegeler, genel toplantılarda entrika ile, toplantılar dışındaysa dans ve gönül eğlendirmekle vakit geçiriyorlardı. Bu sırada elbe Adası’ndaki kafesinde zincire vurulmuş arslanın, Napolyon’un kaçıp kurtulduğu haberi kongre çevrelerinde bir bomba gibi patladı. Ardından yeni yeni haberler geldi: Lyon’u ele geçirdi, Napolyon, kralı kovdu. Askerler sancaklarını dalgalandırarak Napolyon’a katılıyorlar. Napolyon Paris’te, Napolyon Tullleries Sarayı’nda… Demek yirmi yıl süren o kanlı savaşlar hep boşunaydı; ortada değişen hiçbir şey yoktu. Biraz önce birbirleriyle çekişen delegeler, bir vahşi hayvanın pençesinden yakalarını kurtarmak için birleştiler. Napol-yon’u bir kez daha ve bu kez kesin olarak yere sermek için bir İngiliz, Prusya, Avusturya ve Rusya ordusunu acele silah altına almağa karar verdiler. Fransa’nın dışındaki bütün Avrupa ülkeleri, imparatorlar ve krallar arasında hiçbir zaman, şu dehşet anındaki gib bir birlik görülmemişti.

Kuzeyden Fransa üzerine doğru Wellington ilerliyor (İngiliz ordusu). Blucher’in komutasındaki Prusya ordusu onun yanı sıra yol alıyordu. Ren kıyılarında da Schwarzenberg’in komutasındaki kuvvetler toplanıyordu. Rus kuvvetleri yedek olarak Almanya içinde ağır ağır ilerlemekteydi.. “(Stefan Zweignsan///c Tarihinde Yıldızın Parladiği Anlar, 3. b. 1967, Burhan Arpad, 118-132).

Napolyon’a karşı direnip savaşmış, onu alt etmeyi amaçlamış büyük Avrupa devletlerinin (İngiltere, Rusya, Avusturya,Prusya) çıkarları doğrultusunda yürüyen Viyana kongresi, “krallar halklara karşı” diye özetlenen sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. Bazı kaynaklar kıta Avmpasi’nin üç hükümdarı arasında (Rus Çarı I. Aleksandr, Avusturya İmparatoru I. Franz, Prusya Kralı III. Friedrich-Wilhelm) Avrupa’daki yeni düzen için bir çeşit kutsal ittifak dayanışmasıyla birlik sağlandığını ileri sürerler; çünkü İngiltere daha çok deniz aşırı çıkarlarını güçlendirmeyi yeğleyecektir. (Malta, ion Denizi Adaları, Guyaa, Kap ve Seylan’ın ele geçirilişi deniz imparatorluğunun varlığını daha da güçlendirecektir).

Waterleo Savaşı’ndan dokuz gün önce açıklanan Viyana Kongresi kararları gereğince Fransa 1789 sınırlarına çekilirken, yeni bir Felemenk krallığı kurulur, Sardinya yeniden oluşturulur, İspanya-Portekiz eski sınırlarında kalırlar Prusya-Avusturya, Rusya, İsveç belirgin oranda toprak kazançlarına kavuşurlar; Germen federasyonu 38 devletten oluşur. Kesin çözümler getirmeye bu antlaşmanın ilkeleri kısa sürede zayıflayacak, şanlı geçmişinin hakkını arayan Fransa ile ulusal bütünlüğe kavuşmak isteyen İtalya (8 devlet) ve Almanya, hemen karşı koymaya başlayacakardır. Halkların bazı kazanılmış haklarını hiçe sayan Viyana Kongresi kararlan, temelde eski rejimden yana, monarşilerin (krallık, imparatorluk, çarlık) ayakta kalmasına yöneliktir; krallık soylarını gözetir. Bu yüzden 19. yy’a gelişim ruhuna ters düşer.

Etiketler: , ,

Yorum yazın