Verdun Antlaşması Nedir

Verdun Antlaşması Nedir

Verdun Antlaşması, Karolenj topraklarını İmparator I. Ludwig’in (Sofu) üç oğlu arasında paylaştıran antlaşma (Ağustos 843).

Charlemagne’ın kurduğu imparatorluğun dağılma sürecini başlatmış ve bugünkü Batı Avrupa ülkelerinin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.

I. Ludwig üç büyük oğluna kalacak mirası dikkatli bir biçimde düzenlemişti. Ama ikinci karısından olan küçük oğluna (sonradan II. Kari [Dazlak]) • geniş topraklar ayırmaya girişince büyük oğulları başkaldırdı. Ludwig’in ölümünden (840) sonra kardeşler arasındaki çekişme açık savaşa dönüştü. Yaşça üçüncü kardeş olan Ludwig (Alman) en büyük kardeş olarak imparatorluğu üstlenen İ. Lothar’a karşı II. Kari ile ittifak yaptı. Haziran 841’de Fontenoy’da yenilgiye uğrayan ve 842’de Aix-la-Chapel-le’den (bugün Aachen) çıkarılan Lothar, barış yapma isteğini bildirdi. Ertesi yıl Verdun’de (bugün Fransa’nın kuzeydoğusunda) Lothar’ın imparator unvanını taşıması onaylandı ve bugünkü Belçika, Hollanda, Batı Almanya, Doğu Fransa ve İsviçre’nin bazı kesimleriyle İtalya’nın büyük bölümünü kapsayan Örta Frank kendisine bırakıldı. Ludwig Ren Irmağının doğusunda kalan Doğu Frank’ı, Kari ise bugünkü Fransa’nın geriye kalan bölümünden oluşan Batı Frank’ı aldı.

Yorum yazın