Vasvar Antlaşması Maddeleri ve Önemi

Vasvar Antlaşması Maddeleri ve Önemi
Vasvar Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (10 Ağustos 1664). Osmanlı Devleti’ nin, gerileme dönemine girmeden önce iyi koşullarla imzaladığı son antlaşmalardan biridir.

Avusturya’nın Erdel’e (Transilvanya) müdahalesinin gitgide artması karşısında görüşmelerden bir sonuç alınamayınca Ös-manlı Devleti Avusturya üzerine bir sefer düzenlemeye karar verdi. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa komutasındaki Os-manlı ordusunun Avusturya’nın doğusundaki kale ve kasabaları hızla ele geçirmesi üzerine Avusturya barış istedi. Görüşmelerden sonra 10 maddelik bir protokol hazırlandı. Protokole göre, belgenin Osmanlı padişahı ile Avusturya imparatoru tarafından imzalanmasına değin Osmanlı ordusu harekâtını serbestçe sürdürebilecekti. Avusturya’yla uygun koşullarda bir antlaşma imzalamak isteyen Osmanlılar, bundan yararlanarak Viyana’ya baskıda bulunmak amacıyla giriştikleri Saint Gotthard Savaşı’n-da(*) yenilgiye uğradı. Buna karşın Avusturya barış isteğini yineledi ve 10 Ağustos 1664’te Vasvar Antlaşması imzalandı.

Antlaşmaya göre AvusturyalIlar Erdel’de işgal ettikleri yerleri boşaltacak, her iki tarafın askerleri aynı sürede Erdel’den çekilecek, Osmanlı himayesindeki Erdel prensi yerinde kalacak ve OsmanlIlara haraç verecek, Serinvar Kalesi ile öteki palangalar yeniden yapılmamak üzere Avusturya’ya bırakılacaktı. Taraflar sınırdaki çete eylemlerine son verecek, dostluğun bir belirtisi olarak Avusturya imparatoru Osmanlı padişahına 200 bin karakuruş değerinde hediye gönderecek, padişah da buna uygun karşılık verecekti.

Yorum yazın