Vandallar Kimdir

Vandallar Kimdir
Vandallar, Kuzey Afrika’da bir krallık kuran ve Roma’yı yağmalayan (455) Germen halkı. Kutsal varlıklara saygısızlık etme ya da güzel şeyleri yıkıp bozma anlamında kullanılan vandalizm terimi bu halkın adından gelir.

5. yüzyılın başında Hunların önünden batıya doğru kaçan Vandallar, Galya’nın bir bölümünü istila ederek yakıp yıktıktan sonra 409’da İspanyaya yerleştiler. Siting ve Alan Vandallarının Roma müttefiklerinin saldırıları sonucunda dağılması nedeniyle, Kral Gunderich yönetimindeki Asding Vandalları zamanla egemen grup durumuna geldi. Gunderich’in kardeşi ve ardılı Gaise-ric (Genserich, hd 428- 477), halkıyla birlikte Kuzey Afrika’ya geçti (429). Ardından Roma’yla bir antlaşma yaparak faederatum (müttefik) statüsünü kazandı (435). Dört yıl sonra Roma’ya bağımlılığa son vererek Kartaca’yı ele geçirdi ve bağımsız bir otokrasi kurdu. Afrika’daki topraklara yayılma yolunu seçmeyen Vandallar, Zeugitana’da toplanarak Romalılara ait tarım arazilerine el koydular.

Ateşli Ariusçu Hıristiyan olan Vandalların Katoliklere yönelik baskıları, özellikle Gai-seric’in ardılı Hunerich’in (hd 477-484) son yıllannda büyük boyutlara vardı. Bizans imparatoru İustinianos’un yakın arkadaşı olan, Hunerich’in oğlu Hilderich’in Gelimer tarafından tahttan indirilmesinin ardından, Belisarios komutasındaki Bizans kuvvetleri Kuzey Afrika’ya saldırarak Vandal Kralh-ğı’m yıktılar. Bizans egemenliğine giren bölgede Katolikler yeniden örgütlendi ve Vandalların etkisi bütünüyle ortadan kalktı.

Yorum yazın