Vakıf Hanları

vakıf hanları, Evkaf Nezareti’nin, gelir sağlamak amacıyla İstanbul’un çeşitli yerlerinde Mimar Kemaleddin Bey’e yaptırdığı beş yapı. Kemaleddin Bey’in tasarımlarını 1911 ‘de tamamladığı yapılar, 1916-26 arasında çeşitli tarihlerde uygulanmıştır. Hepsi han diye anılmakla birlikte, yalnızca Sultan-hamam’daki I. ve II. hanlarla Bahçekapı’ daki IV. Vakıf Hanı iş hanı olarak yapılmıştır. Beyoğlu’ndaki III. Vakıf Ham kiralık apartman, Vefa’daki V. Vakıf Hanı ise öğrenci yurdudur. Hepsi bugün de aynı amaçlarla (sonuncusu Vefa Lisesi Yatakhanesi) kullanılmaktadır. Çevresindeki 20. yüzyıl başlarından kalma benzer apartmanlar gibi eklektik bir canlandırmadık anlayışıyla biçimlendirilmiş olan III. Vakıf Hanı dışındakiler I. Ulusal Mimarlık üslubunda-dır. Özellikle IV. Vakıf Hanı (1916-26) çelik iskelet sistemiyle yapılmış olmasına karşın kesme taş ve tuğla duvarlarla giydirilmiştir ve kemerli pencereleri, payandalı geniş saçakları, çatısındaki iki kubbesi, taş konsolları, mukarnaslı ve rumi örgeli cephe bezemeleriyle yalnız Kemaleddin Bey’in değil, I. Ulusal Mimarlık üslubunun da en tipik yapılarından biridir.

Yorum yazın