Uşi Antlaşması

Uşi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında, İsviçre’de Lozan yakınlarındaki Ouchy (Uşi) kentinde imzalanan ve Trab-lusgarp Savaşı’na son veren antlaşma (18 Ekim 1912).

Osmanlı Devleti, Balkan devletlerinin savaş açma niyetinin iyice belirginleşmesi üzerine İtalya’yla banş yolları arayarak Eylül 1911’den beri süren Trablusgarp Sa-vaşı’nı sonuçlandırmak zorunda kaldı. Giriş ve uygulama bölümleri dışında üç gizli ve bir açık ek içeren antlaşmanın birinci gizli ekinde OsmanlIların Trablusgarp ve Binga-zi’ye özerklik vermesi, buna ilişkin yasal düzenlemenin Osmanlı hükümetince hazırlanıp açıklanması öngörülüyordu. İkinci gizli ekte İtalya hükümetinin bölgede alacağı önlemler, üçüncü gizli ekteyse Ege Ada-lannın (Oniki Ada) konumuyla ilgili kararlar yer alıyordu. Asıl antlaşma metni, 18 Ekim 1912’de imzalanan dördüncü ve açık ekti. Buna göre, taraflar savaşı hemen sona erdirecek önlemleri alacak, Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi’den, İtalyanlar da işgal ettikleri Ege Adalanndan askeri ve sivil görevlilerini geri çekecekti. Savaş tutsaklan karşılıklı iade edilecek, Osmanlı Devleti Ege Adaları, İtalya da Trablusgarp ve Bingazi halklarım savaş suçlarından sorumlu tutmayacaktı. Osmanlı Devleti, İtalyan uyruklanndan eskiden kamu görevlisi olanların bu görevlerine dönmelerine izin verecek, açıkta kaldıkları sürelere ilişkin aylık ve tazminatlarını da ödeyecekti. Trablusgarp ve Bingazi gelirlerinden Düyun-ı Umumiye’ye ayrılması gereken payların saptanması için ayrı bir komisyon oluşturulacaktı.

Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması’nın gizli ve açık maddelerini uygulamaya koymasına karşın, Trablusgarp ve Bingazi’yi işgal eden İtalya, antlaşma maddelerine uymayarak Ege Adalarını Balkan Savaşları boyunca işgal altında tuttu.

Etiketler: ,

Yorum yazın