Uluslarası Kuruluşların Kurulması

Uluslarası Kuruluşların Kurulması
Daha savaş sırasında pek çok defa, savaştan sonraki dünyada güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştı. “Birleşmiş Milletler Bildirisi” 26 ulusun ve sonra katılanv21 ulusun imzasını taşıyordu.Yalta Konferansı’nda karar verilen San Fransisco Konferansı 1945’te toplandı. 52 ülke Birleşmiş Milletler’i kurdu. Üye ülkelerin eşit hakları vardı. Ama bir istisna getirilmişti: Beş büyük devlete veto hakkı veriliyordu.
Birleşmiş Milletler Yasası’nın kabul edildiği günlerde başka konferanslar da, çeşitli sorunlarla ilgili çalışmaları sürdürüyorlardı: Özellikle para ve ekonomik sorunların konu olduğu Bretton Woods Konferansı (temmuz 1944), 1943 Kasım’ında Hot Spring Konferansı gibi. 1944 aralığında Rye Konferansı’nda, beslenme sorunu ve ticari ilişkiler konusu ele alınmıştı. Birleşmiş Milletler bünyesi içinde de pek çok milletlerarası kuruluş örgütlenmeye başlamıştı; Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Milletlerarası Gıda ve Tarım Teşkilâtı gibi. Bu kuruluşlardan sonra İngilizce adının baş harfleriyle tanınan UNESCO (Milletlerarası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) da 1946 kılında kuruldu.

UYUŞMAZLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI
1946’da savaş sonrası problemler çözülebilmiş değildi: Almanya’nın hükümeti ve denetlenmesi, Avusturya’nın müttefikler tarafından işgâli, Rusya’nın Doğu Avrupa’daki tutumu, Orta Avrupa’da sınır değişiklikleri.
Müttefikler arasında çıkan ilk anlaşmazlıkların sebebi yeniden çizilecek olan dünya haritası değil, karşıt siyasî tutumlarıydı. O sıralarda Sovyet hükümeti atom bombası sorununu ortaya atmıştı. Sovyetler, Dışişleri bakanlarının aracılığıyla bütün dünyaya, böyle bir sırrın yalnızca bir devlet tarafından bilinmesinin tehlikeli ve kuşku verici olduğunu ilân ediyordu. Birkaç gün sonra ABD kesin cevabını verdi, Sovyetler’in teklifi kesinlikle reddediliyor, bu sırrın hiçbir devletle paylaşılamayacağı bildiriliyordu.
1946 yılı- bir barış ve dayanışma yılı olabilecek miydi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilk toplantısı 10 Ocak – 14 Şubat arasında Londra’da yapıldı. Ne var ki dünyanın pek çok yerinde anlaşmazlıklar başgöstermişti. Üye ülkeler güvenlik konseyine çeşitli konularda sık sık başvuruyorlardı. 1947’den itibaren Berlin ablukası açıktan açığa yürütüldü ve yılın gösterilere en çok neden olan olayı haline geldi.
1947’de Yunanistan ve Türkiye’ye başlatılan maddi yardımın, Marshall Planı’nın amacı hep SSCB’nin yayılmasını engellemekti.
Alman toprakları konusunda ABD, Büyük Britanya ve Fransa’nın siyasi görüşleri Sovyet Rusya’nın görüşlerinden tam anlamıyla farklıydı. Artık silahlı bir barış dönemine geçilmiş ve dünya iki bloka ayrılmış, her iki taraf da birbirini barışı bozmakla suçlamaya başlamıştı.

NATO’NUN  KURULUŞU İÇİN ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

Nato’nun Kuruluşu – Nato Kuruluş Amacı

Yorum yazın