Uhud Savaşı Hakkında Bilgiler

Uhud Savaşı, Hz. Muhammed önderliğindeki Müslümanlarla Mekkeliler arasında Uhud Dağı eteklerinde yapılan savaş (23 Mart 625). Hz. Muhammed’in yaralanması ve Müslümanların yenilmesiyle sonuçlanmıştır. Mekkelilerin Bedir Savaşı’nin (624) öcünü almak amacıyla yeni bir savaşa hazırlandığını öğrenen Hz. Muhammed, savaş konusunda izlenecek stratejinin belirlenmesi için Medineli Müslümanların ileri gelenleriyle görüştü. Çoğunluğun görüşüne uyarak bin kişilik bir orduyla kentten ayrıldı. Uhud Dağı eteklerinde görece daha iyi mevzile-nen Müslümanlar, sayıca üstün olan Mekkelilerin ilk saldırısını püskürttü. Ardından da Mekkelilerin dağılmaya başlaması üzerine, kesin sonucu beklemeden ganimet toplamaya girişti. Ama Mekkelilerin geri dönerek yeniden saldırıya geçmesi savaşı Müslümanların aleyhine çevirdi. Bu sırada Hz. Muhammed’in öldüğü söylentisi Müslümanlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. Hz. Muhammed yaralı olmasına karşın küçük bir grupla savaşı sürdürerek, dağılan Müslümanların bir bölümünü Uhud Dağı eteklerinde toplayabildi. Ama Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanan savaşta, Hz. Muhammed’in amcası Hamza’yla birlikte çok sayıda Müslüman öldü.

Etiketler:

Yorum yazın