Uğra Çarpışması Nedir

Uğra Çarpışması Nedir

Uğra Çarpışması, geleneksel olarak Rusya’da “Tatar egemenliğini” sona erdirdiği kabul edilen, Moskova ile Altın Orda kuvvetleri arasındaki kansız karşılaşma (1480).

Altın Orda yönetimi imparatorluğun büyük bölümünde denetimi yitirmiş durumdaydı. Moskova prensi III. İvan Altın , Orda’ya vergi ödemiyor ve Altın Orda’nın Moskova Prensliği üzerindeki egemenliğini kabul etmiyordu. Altın Orda hanı Ahmed 1480’de bir orduyla Moskova’nın 240 km güneybatısındaki Uğra Irmağına hareket etti ve burada Litvanyalı müttefiklerini bekledi. Moskova ordusuysa ırmağın öbür yakasında mevzilendi. İki ordu karşı karşıya gelmekle birlikte savaşmadı. Litvanyalılar görünmeyince ve Ahmed Han, saray yakınındaki ana kampının İvan’ın müttefiklerinin saldırısına uğradığını öğrenince ordusunu geri çekti. Moskova ordusu da geri döndü. Olay pek önemli olmadığı halde MoskovalI vakanüvisler bu olaya ilişkin abartılı öyküler kaleme aldılar. Böylece Moskova’nın Uğra Irmağında büyük bir zafer kazandığı ve Tatar egemenliğinden kurtulduğu biçiminde bir kanı oluştu.

Yorum yazın