Üçüncü Ahmet Dönemi

Üçüncü Ahmet Dönemi – Üçüncü Ahmet Kimdir

Yirmi üçüncü Osmanlı padişahı (İstanbul, 1673-İstanbul, 1736). Mehmet IV’ün oğlu olan ve onun tahttan indirilmesinden sonra padişahlığa getirilen (1703) Ahmet İÜ, Osmanlı Devleti’nin gerilemesine başlangıç olan olayları yaşadığı için barış yanlısıydı. Buna karşılık, yirmi yedi yıllık saltanatı sırasında önemli iç ve dış olaylar meydana geldi. Hükümdarlığının ilk yılları sakin geçen Ahmet m, Karlofça Anlaşması’yla yitirilen yerleri geri alma düşüncesindeydi. İsveç kralı Kari XII (Demirbaş Şarl) Poltava’da yenilerek Osmanlılara sığındı. Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olarak Osmanlı ordularının başında Rusya üstüne yürüdü. Prut’ta çar Petro ve ordularını sıkıştırmış olmasına karşın Yeniçerilerin gevşek davranmalarından ürken sadrazam yok olma durumundaki çar ordusuna daha fazla taarruzu göze almadı ve bu arada Rus başbakanının barış görüşmelerine girmesi ve Baltacı Mehmet Paşa’nın yanındaki devlet adamlarına hediyeler sunulması, Prut Anlaşması’nın getirdiği gibi çar Petro’nun ve Rus ordusunun da yok olması önlendi (1711).
Ahmet III, beş buçuk yıldır Osmanlı ülkesinde bulunan Kari XH sorununu çözümleyerek kralın ülkesine dönmesini sağladı. Sık sık ayaklanan Eflak, Boğdan beyliklerine bundan böyle İstanbul Kumlarından atama yapılmaya başlandı. Sadrazamlığa getirilen ve kararlı tutumundan dolayı Şedit Ali Paşa da denen Damat Ali Paşa, Venedik ile savaş için Mora üstüne yürüdü ve burayı kısa sürede elde etti (1715). Bu başarıdan cesaret alan sadrazam Avusturya seferine çıktı. Petervaradin’de Avusturya ile meydan savaşma giren ordunun bozgununu önlemeye çalışan sadrazam alnından vurularak şehit oldu, ordu da dağıldı. Prens Eugène, Tamışvar ve Belgrat’ı aldı, Pasarofça Anlaşması yapıldı. Ahmet IH Nevşehirli İbrahim Paşa’yı sadrazamlığa getirerek OsmanLI ülkesinde barış devri olarak bilinen Lale devrini başlattı. İran savaşının dışında on iki yıllık bir barış dönemi başladı. Nevşehirli İbrahim Paşa’nın öncülüğünü yaptığı Lale devri, bir zevk ve eğlence devri oldu. Patrona Halil İsyanı Lale devrine son verirken, Ahmet m de tahtım yitirdi ve 1736’da öldü.

Yorum yazın