Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi (TİÇP), 17 Haziran 1946’da İstanbul’da kurulan siyasal parti.

Partinin kurucuları Ethem Ruhi Balkan, Necmettin Deliorman, Salâhattin Yorulmaz-oğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Ali Esenkova ve İbrahim Tokay’dı. Genel başkanlığa Ethem Ruhi Balkan, genel sekreterliğe Necmettin Deliorman getirildi.

TİÇP’nin kuruluş bildirisinde parti program ve tüzüğünün İngiltere’de uygulanan yasal, insani ve uygar ilkelerden esinlendiği belirtiliyordu. Programı gerçekleştirmek için hiçbir sermaye sahibinden yardım istenmeyeceğinin özellikle vurgulandığı bildiride, partinin bir başka devletin sempatisini kazanmak gibi bir niyeti olmadığı da açıklanıyordu. Programa göre TİÇP, bir sınıf partisiydi. Temsil ettiği sınıflann çıkarlarını korumak ve işçilerin sermaye sahipleri tarafından aşırı ölçüde sömürülmesini önlemekle görevliydi. TİÇP emeğini ücret karşılığında kiralayan herkesi işçi sayıyordu. Demokratik sistemin zorunluluğunun vurgulandığı programda partinin milliyetçi bir kuruluş olduğu da belirtiliyor, devletçi bir iktisadi politika anlayışının benimsendiği açıklanıyordu.

TİÇP 21 Temmuz 1946’daki milletvekili genel seçimlerinde yalnızca 16 bin dolayında oy alabildi. Genel başkan Ethem Ruhi Balkan’ın ölmesi üzerine 1949’da genel başkanlığa Suavi Raşiroğlu getirildi. 14 Mayıs 1950’deki milletvekili genel seçimlerine yalnızca İstanbul’da katılan TİÇP ancak 465 oy alabildi. 1950’den sonra siyasal etkinliği sona eren TİÇP 1961’de feshedilmiş sayıldı.

Yorum yazın