Turfan Metinleri Nedir

Turfan Metinleri Nedir

Turfan Metinleri, Çin’de, Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Turfan’da yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan Uygurca belgeler. Genellikle fırçayla el yazması biçimindedir. Çoğu Budacı ve
Manici metinlerin çevirilerinden oluşur; bir bölümü ise şiir, mektup, sözleşme türünde ya da astronomi ve falcılık gibi konularda yazılmıştır. Kazılarda ayrıca başka dillerde yazmalar, ahşap oyma kalıplardan yapılmış baskılar, ahşap üzerine yontulmuş manastır yazıtları, duvar resimleri ve çeşitli sanat ürünleri bulunmuştur.

Orhun Yazıtları’nın okunmasıyla 1893’ten sonra Batı bilim dünyasında Türkoloji araştırmalarına duyulan ilgi arttı. Türklerden kalan öbür yazılı belgeleri ortaya çıkarmak için bilim kuruluşları Doğu Türkistan’da da araştırmalara başladılar. 1898’den I. Dünya Şavaşı’na değin geçen süre içinde Rus, İngiliz, Alman, Fransız, Japon, FinlandiyalI, isveçli ve Çinli bilim adamları yörede çalışmalar yaptılar. Prusya Bilimler Akademisi’nin Turfan bölgesine düzenlediği dört büyük araştırma gezisi sırasında pek çok Uygurca yazma ve baskı elde edildi. Bu belgeler günümüzde Berlin’deki Bilimler Akademisi’nde, Leningrad’daki Asya Müzesi’nde, Londra’daki British Museum’da, Paris’teki Ulusal Kitaplık ve Guimet Müzesi’nde, Stockholm’deki Etnografya Müzesi’nde, Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’nde ve Kyoto’daki Ryukoku Üniversitesi’nde bulunmaktadır.

 

 

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın