Tunç İşi Nedir

tunç işi, tunçtan yapılmış aletler ve sanat yapıtları. İÖ 3000’den önce kullanılmaya başlayan tunç (bak. Tunç Çağı) başlangıçta az miktarda üretiliyordu. Özellikle İngiltere’de büyük kalay yataklarının bulunmasından sonra kalay ticareti ve tunç yapımı da gelişmeye başladı. Tunç İÖ 1000 dolaylarında demirin kullanılışına değin silah, zırh, alet vb yapımında yaygın biçimde kullanıldı. Günümüzde ise belirli makine parçalarının yapımında kullanılmaktadır. Bakır ya da gümüş kadar kolay dövülmeyen ve oyularak İşlenemeyen tunç, kalıba dökülebilme özelliğinin çok iyi olması nedeniyle heykel yapımında en üstün malzeme olmayı öteden beri sürdürmüştür.

Ergitilmiş tunç soğurken genleşir ve kalıptaki her ayrıntının biçimini alır. Ama daha sonra heykelin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştıracak biçimde hafifçe büzdürülür. Tunç heykel çoğunlukla renginin kararmasıyla birlikte, yüzeyinde oluşan doğal patina ile değer kazanır. Mavi ve yeşil bakır bileşiklerinden oluşan bu ince katman yalnızca estetik açıdan değil, alttaki metali koruduğu için de önemlidir. Tunç ortaçağda kilise ve katedrallerde kapı, kap, şamdan, rölik vb dinsel sanat ürünlerinin, 19. yüzyılın sonlarına değin de evlerde lavabo, ibrik, şamdan, avize vb eşyanın yapımında kullanılmıştır. Tunç işi çoğunlukla oyma ve kakmalarla, mine ve yaldızla bezenir.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın