Tunç Çağı Nedir

Tunç Çağı Nedir – Tunç Çağı Hakkında Bilgiler

Tunç Çağı, Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde Kalkolitik Çağdan sonraki ve
Demir Çağından önceki aşama. Bu aşamaya dünyanın çeşitli yörelerindeki insan toplulukları değişik zamanlarda ulaşmışlardır. Bunun nedeni silah, alet, takı gibi şeylerin yapımında kullanılan bir bakır alaşımı olan tuncun değişik bölgelerde farklı zamanlarda elde edilmesidir. Anadolu’da İÖ 3500’den İÖ 1000’e değin süren Tunç Çağı üç ana evreye aynlır. ilk Tunç Çağı olarak adlandı-nlan ilk evre İÖ 3500 ile IÖ 2000 arasında yer alır ve İlk Tunç Çağı I (İÖ 3500-3000), İlk Tunç Çağı II (İÖ 3000-2500) ve İlk Tunç Çağı III (IÖ 2500-2000) olmak üzere üç alt evreye aynlır. İlk Tunç Çağı süresince, Mezopotamya’da Uruk, Cemdet Nasr, Sümer Eski Sülaleler, Akad Krallığı, 3. Ur sülalesi ve İsin-Larsa kültürleri yer almıştır. Ege dünyasında ise Girit’te Erken Minos, adalarda Erken Kyklad kültürleriyle Yunanistan’da Erken Heladik dönem yaşanmıştır.

İÖ 2000 ile İÖ 1500 arasını kapsayan Orta Tunç Çağında Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri ile Eski Hitit dönemleri görülür. Bu tarihlerde Kuzey Mezopotamya’da Asur ve Güney Mezopotamya’da ilk önce Eski Babil, sonra Kassit krallıkları vardır. Aynı evrede Ege dünyasında Girit’te Orta Minos, adalarda Orta Kyklad kültürleri, Yunanistan’da ise Orta Heladik dönem yer alır.

Tunç Çağı evresini (İÖ 1500 – İÖ 1000) Anadolu’da Büyük Hitit İmparatorluğu temsil eder. Güney Mezopotamya’da Kas-sitler egemenliklerini sürdürürken Kuzey Mezopotamya’da önce Mitanniler, onların ardından Örta Asur Krallığı görülür. Ege dünyasında Girit’te Geç Minos, adalarda Geç Kyklad kültürleri, Yunanistan’da Geç Heladik dönem bulunmaktadır. Ege ve Anadolu’da Tunç Çağına Deniz Halklan göçü son vermiştir.

Tunç Çağının Orta ve Kuzey Avrupa’da İÖ 2000’lerde başladığı saptanmıştır. Asya’ da tarih çağlannda başlaması, Amerika’da ise tuncun ancak İS 1000 yıllarında kullanma girmesi nedeniyle Tunç Çağı terimi bu kıtaların kültürlerini tanımlamakta kullanılmamıştır.

 

Etiketler:

Yorum yazın