Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti Hakkında Bilgiler

Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul’da kurulan (Ocak 1919) siyasal örgüt.

Kurucuları Şatırzade Haşan Hicabi, Derviş Kaptanzade Necati, Muhsinpaşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esad, Mehmed Kâmil, Şükrü, Besim ve Nazmi Nuri beylerdi. Başkanlığını Şatırzade Haşan Hicabi Bey üstlendi. Örgüt İttihat ve Terakki’nin baskılan nedeniyle uzun süre siyaset dışında kaldıktan sonra Mondros Mütarekesi’nin ardından yeniden canlanan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın yan kuruluşu gibi çalıştı.
Merkez olarak İstanbul’u seçen örgüt, kurucularından Nazmi Nuri Bey’in girişimleriyle Of ve Lazistan’da (Rize) şube açtıysa da herhangi bir etkinlik gösteremedi, Trabzon’da ise hiç örgütlenemedi. Bunda Trabzon’daki güçlü İttihatçılık geleneğinin büyük rolü vardı. Nitekim örgüt Eylül 1919’da Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılarak varlığını sona erdirirken eski İttihatçılann önderliğindeki Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti(*) hızlı bir gelişme gösterdi.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yazın