Tef Dergisi

Tef Dergisi

Tef, İstanbul’da 7 Ağustos 1954-17 Mayıs 1961 arasında yayımlanan haftalık mizah dergisi.

Çağlayan Yaymevi’nin yayımladığı dergi alışılagelmiş konuların dışına çıkarak yeni mizah anlayışına öncülük etti, yeni yazar ve karikatürcülerin yetişmesine katkıda bulundu. Elli dört sayı çıktıktan sonra 18 Ağustos 1955’te yayımına ara veren Tef, 22 Haziran 1960’tan başlayarak Ertem Eğilmez’in sahipliği, Ferruh Doğan’ın yayın yönetmenliği altında 48 sayı daha çıktı. Başyazılarını ilk dönemde Burhan Felek, ikinci döneminde Emil Galip Sandalcı yazdı. Tefin yazarları arasında Refik Halid Karay, Selami İzzet Sedes, Server Bedi (Peyami Safa), Bedii Faik, Melih Cevdet Anday, Çetin Altan, Haldun Taner, Refik Erduran, Orhan Kemal ve Suavi Sualp bulunuyordu. Başlıca karikatürcüleri ise Ratip Tahir Burak, Altan Erbulak, Bedri Koraman, Ali Ulvi, Ferruh Doğan, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek ve Oğuz Aral’dı.

Yorum yazın