Tebük Seferi Nedir

Tebük Seferi Nedir

Tebuk Seferi, TEBUK GAZVESİ. GAZVETÜ L-usre ya da gazve-İ faziha olarak da bilinir, Hz. Muhammed’in 630’da Arabistan’ın kuzeyindeki Müslüman olmayan Arap toplulukları üzerine düzenlediği sefer.

Bizans İmparatorluğu’nun Müslümanlara karşı bir savaş hazırlığı içinde olduğu ve İmparator I. Herakleios’un Arabistan’ın kuzeyindeki kabileleri işbirliğine çağırdığı haberi üzerine Hz. Muhammed sefer kararı verdi. Yaklaşık 30 bin kişilik ordunun su sıkıntısı içinde yaptığı yürüyüşten sonra Tebuk’a varıldığında Bizans’la ilgili haberin asılsız olduğu anlaşıldı. Hz. Muhammed, bir pınar yeri olan Tebuk’ta 10-20 gün kadar konakladı; bu süre içinde bölgedeki kabile temsilcileri ile görüşerek anlaşmalar imzaladı. İslamı benimsemeyen bazı kabilelere cizye ödemeyi kabul ettirdi. Daha kuzeye ilerlenirse Suriye’de güçlü bir orduyla karşılaşılabileceği göz önünde tutularak İslam ordusunun Medine’ye dönmesi kararlaştınldı.

Yorum yazın