Tebdil Gezmek Nedir

Tebdil Gezmek Nedir

tebdil gezmek, Osmanlı padişahlarının kıyafet değiştirerek halk arasında dolaşması geleneği.

Tebdil gezmenin amacı halkın yönetime ilişkin görüş ve eleştirilerini öğrenmek, vezirlerin, yargı ve kolluk görevlilerinin adil davranıp davranmadıklarını saptamak, halkın genel tutumunu denetlemekti. Tebdil gezme Osmanlı öncesinde de vardı. Pahalılığın ve kötü yönetimin yaygınlaştığı 17. yüzyılda Osmanlı padişahları sık sık tebdil gezerlerdi. Derviş, softa, şeyh, sipahi gibi kılıklara giren padişahlar çoğu kez gündüz, ender olarak da geceleri saraydan gizlice çıkıp çeşitli semtlerde dolaşırlar, halkla doğrudan ilişki kurarlardı. Padişahla karşılaşanların onu tanımış görünmeleri, dilekçe vermeleri yasaktı.

Padişahlar tebdil gezme geleneğini 19. yüzyılda bıraktılar. Boğaziçi’nde ve Haliç’te tebdil gezmeye çıkan padişahların bindiği kayığa “tebdil piyadesi”, bu kayığın kürekçilerine de “tebdil-i hümayun hamlacıları” denirdi.

Sadrazamlar ve yeniçeri ağaları da İstanbul’da arada bir tebdil gezerlerdi.

Yorum yazın