TBMM’nin Açılması ve TBMM’nin Nitelikleri

TBMM’nin Açılması ve TBMM’nin Nitelikleri:

TBMM Milletvekillerinin hacı bayram camisin de kılmalarından sonra 23 Nisan 1920 de en yaşlı millet vekilinin konuşmasından sonra açılmıştır. Ertesi gün bir toplantı yapılmış ve toplantıda M. Kemal başkan seçilmiştir.

TBMM’nin kurulmasıyla yeni bir hükümet Anadolu da ortaya çıkmış oluyor. Meclis kuvvetler birliği esaslarına göre kurulmuştur. Yani meclis yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bir arada bulunduruyordu. Meclis hükümeti sistemi benimsemiştir.

Yorum yazın