Tarihsel Dilbilim Nedir

Tarihsel Dilbilim Nedir

tarihsel dilbilim, artzamanli, artsüremlî ya da dîyakronîk DİLBİLİM olarak da bilinir, dildeki ses, dilbilgisi ve anlam değişimlerini inceleyen dilbilim dalı. Dilin belli bir zaman dilimi içindeki durumunu inceleyen eşsüremli dilbilimden)*) farklı olarak, dilin tarihsel gelişim içindeki evrimini inceler, çeşitli evrelerini yeniden kurmaya çalışır ve diller arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkaracak yöntemler geliştirir. Kökleri, Antik Çağ ve ortaçağın etimoloji araştırmalarına, Rönesans Dönemindeki karşılaştırmalı Yunanca ve Latince incelemelerine ve dil bilginlerinin bütün dillerin atası olan köken dili bulmak için ortaya attıkları kuramlara dayanır. Bugün tarihsel dilbilimcilerce kullanılan ilkeler ise 19. yüzyılda, bilimsel karşılaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve Hint-Avrupa dillerinin ilk dönemleriyle ilgili daha çok verinin toplanmasıyla oluşmuştur. 1870’lerde etkili olan Genç Gramercilerin)*) geliştirdiği kuramlar da, özellikle Hint-Avrupa dillerindeki ses benzerliklerini kesin biçimde ortaya koyması açısından önemlidir. 20. yüzyılda tarihsel dilbilimciler, 19. yüzyılda geliştirilen kuram ve yöntemlerden yararlanarak Hint-Avrupa ailesi dışındaki dilleri de sınıflandırmışlar ve tarihsel gelişimleri açısından incelemişlerdir.

Yorum yazın