Tarihçi Okul Nedir

Tarihçi Okul Nedir , Tarihçi Okul Özellikleri

tarihçi okul, iktisatta, 19. yüzyılın ikinci yarısında Almanya’da gelişen ve ekonomiyi ülkenin her alandaki tarihsel deneyiminin biçimlendirdiğini savunan okul. Tarihçi okulun yandaşlan klasik iktisadın tümdengelime dayalı “yasalarına” karşı çıkarak toplumsal düzenin her yönüyle gelişmesini dikkate alan tümevanma dayalı bir yaklaşımı benimsemişler, devletin ekonomiye müdahalesinin gerekliliğini savunmuşlardır. Okulun kurucuları olan Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand ve Karl Knies ekonomi politikalarının etkisinin zaman ve ortama bağlı olduğunu, her ülkenin genel gelişme aşamalarından geçeceğini ileri sürdüler. Tarihçi okul, araştırmalarının çoğunu özellikle 1870’ten sonraki ikinci döneminde gerçekleştirdi. Okulun bu döneminin kurucusu sayılan Gustav von Schmoller kapsamlı tarihsel araştırma yoluyla kültürel eğilimleri ortaya çıkarmaya çalıştı. Okulun önde gelen öbür yandaşları Georg Friedrich Knapp ve Lujo Brentano’dur. Daha çok Almanya’da etkili olan tarihçi okul, ayrıca Avrupa’da ve ABD’de birçok iktisatçıyı, özellikle de ABD’deki kurumsal iktisat okulunu etkilemiştir.

Etiketler:

Yorum yazın