Tarih-i Osmani Encümeni Nedir

Tarih-i Osmani Encümeni Nedir

Tarih-i Osmani Encümeni, 1925’ten sonra türk tarİh encümenİ, II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan (30 Kasım 1909) kurul.

Tarih-i Osmani Encümeni’nin kuruluş amacı, Osmanlı arşiv ve kütüphanelerindeki özgün kaynaklan kullanarak Osmanlı Devleti’nin nesnel ve eksiksiz bir tarihinin yazılmasıydı. Başkanlığına tarihçi Abdur-rahman Şerefin getirildiği encümenin sürekli üyeleri Ahmed Refik (Altınay), Ahmed Tevhid (Bilge), Ahmed Midhat, İskender Yanko Hoçi, Efdaleddin (Tekiner), Diran Kelekyan, Ali Şeydi, Necip Asım (Yazıksız), Zühdi, Karolidi ve Mehmed Arif beylerdi. Encümen merkezi BabIâli’deki Sadrazamlık Dairesi içindeydi. Burada, çok değerli kaynakları bir araya getiren bir de kitaplık kuruldu.

Tarih-i Osmani Encümeni kuruluşunun ilk yıllarında önemli bir yayın gerçekleştiremedi. Osmanlı tarihinin yazımı, bunalımlı savaş yılları nedeniyle sürekli ertelendi. Ama, encümen üyeleri bağımsız çalışmalarını sürdürerek birçok yapıt yayımladılar. Encümen 1910’da aldığı bir kararla Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası)*) adlı bir dergi yayımlamaya başladı. Daha sonra 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin (sonradan Türk Tarih Kurumu) kurulması üzerine varlığı sona erdi.

Yorum yazın