Tanrı’nın Krallığı nedir

Tanrı’nın Krallığı nedir
Tanrı’nın Krallığı, göklerin ülkesî, tanrı’nin melekûtu ya da göklerîn melekûtu olarak da bilinir, Hıristiyan inanışında Tanrı’nın hüküm sürdüğü tinsel varlık alanı ya da yeryüzünde Tanrı iradesinin gerçekleşmesi. Terim başta ilk üç İncil olmak üzere Yeni Ahit’in birçok yerinde Hz. İsa’nın ağzından kullanılır.

Tanrı’nın Krallığı kavramına Hıristiyanlık öncesi Yahudi metinlerinde çok ender rastlanmakla birlikte, bir hükümdar olarak Tanrı kavramı Yahudilikte büyük önem taşıyordu. Yunancada “krallık” anlamına gelen basileia sözcüğünün Hz. İsa tarafından kullanıldığı sanılan Aramca karşılığı ve kökeni olan melkut, bir kralın egemenliğindeki toprak parçasını ya da burada yaşayanları belirtmekten çok, kralın hükümranlığını dile getiriyordu. Hz. İsa’nın yaşadığı çağda Yahudilerin çoğu insanlığın Tanrı’ya tümüyle yabancılaştığını, bu durumun da ancak Tann’nın evrensel ölçekte doğrudan müdahalesiyle düzeltilebileceğini düşünüyordu. Ayrıntılardaki farklılıklara karşın ortak beklenti, Tann’nın, Krallığı’na girebilecek değerdeki insanları da belirleyecek, olağanüstü ya da doğaüstü yetilerle donatılmış bir aracı (Mesih ya da İnsan Oğlu) göndereceği doğrultusundaydı.

Hz. İsa’nın kendi yaşadığı dönemde Tanrı Krallığı’nin gerçekten geldiğini söyleyip söylemediği konusunda değişik görüşler öne sürülmüştür. Ama her durumda, Tanrı Krallığı’nın görece yakın gelecekte kurulmasını beklediği (Markos İncili 9:1) öne sürülebilir. Başta Aziz Paulus olmak üzere tanrısal hükümranlığın bir kuşak içinde kurulacağına inananlar bu süre sonunda bekledikleri olmayınca büyük şaşkınlığa düştüler. Ama Hıristiyan öğretisi buna çözüm yolu bulmakta gecikmedi: Tann’nın Krallığı’nda insanlığı bekleyen kayranın büyük bölümü, Hz. Isa’nın ölümünden sonra dirilişiyle daha şimdiden inananlara verilmişti. Buna göre Tann’nın Krallığı kavramının özü, bir bölümüyle de olsa yaşadığımız çağda fiilen kilisede gerçeklik bulmuştu. Ama krallığın tam anlamıyla kurulması için dünyanın sonunun gelmesini ve Son Yargı’nın başlamasını teklemek gerekliydi.

Yorum yazın