Tanin Gazetesi

Tanin Gazetesi

Tanin, İstanbul’da yayımlanan (1908-47) günlük siyasal gazete.

Hüseyin Cahit (Yalçın), Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım Kadri tarafından 2 Ağustos 1908’de çıkarılmaya başladı. Tevfik Fikret ile Hüseyin Kâzım bir süre sonra gazeteden ayrıldılar. İttihat ve Terakki Fırkası’ndan İstanbul mebusu olan ve gazetesinde bu partiyi destekleyen Hüseyin Cahit de Falih Rıfkı (Atay), Aka Gündüz, Fazıl Ahmet (Aykaç) gibi gençlerden oluşan yeni bir yazar kadrosu oluşturdu. Gazete 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) sırasında saldırıya uğrayıp yağmalandıysa da, ayaklanmanın bastırılmasından sonra yayınını sürdürdü. İktidara yönelik sert eleştirileri ve heyecan uyandıran yazıları yüzünden sık sık kapatılan gazete Cenin, Renin, Senin, Hak gibi adlarla da yayımlandı. Cavid, Asım (Us), Adnan (Adıvar), Selanikli Tevfik beylerin makalelerine de yer veren Tanin’in imtiyazı, 30 Ocak 1914’te İttihat ve Terakki Fırkası’na devredildi.

Hüseyin Cahit, İstanbul’un işgali (16 Mart 1920) üzerine sürgüne gönderildiği Malta’ dan döndükten sonra Tanin’i yeniden yayımladı (27 Eikim 1922). Gazete 1925’te Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayamlarak hükümetçe kapatıldı ve Hüseyin Cahit, Çorum’da ömür boyu sürgüne mahkûm edildi. Tanin Hüseyin Cahit tarafından 1943-47 arasında yeniden yayımlandı. Gazete II. Dünya Sava-şı’nda Müttefikier’den, özellikle İngiltere’den yana bir yayın politikası izledi.

Yorum yazın