Suzdalya

SUZDALYA, Moskova devletinin çekirdeği olan rus prensliği. Suzdal, Rostov, Vla-dimir ve Yukarı Volga bölgesini içine alıyordu. Novgorod’lu ve Kiev’li kolonlar X. yy.dan sonra buraya yerleştiler. Rostov-Suzdal prensliği (sonradan Vladimlr-Suz-dal), 1125’te Yuriy Dolgorukiy tarafından kuruldu ve Kiev’in nispeten gerilemesiyle Novgorod ve Volga Bulgarları arasındaki ö-nemli ticarî konumu sayesinde gelişti, Suz-dal’da kurulan Moskova devleti topraklarına (XIV. yy. sonunda) katıldı.

— G. santl. XII. yy. Vladimiro – Suzdal mimarîsi Kiev mimarîsinden kesinlikle ayrılır. Dört köşeli bir plan üzerine kurulu olan küçükçe kiliselerin kubbeleri vardır, fakat çan kuleleri yoktur. Bu kiliselerin başlıca özelliği plastik dekorasyonların zenginliğinden ileri gelir. Bu çeşit oyma ve kabartmaların eski rus sanatında hiç yeri yoktu. Oysa XIII. yy.da bu dekorasyon motifleri dört bir yana yayıldı; özellikle Yuryev – Polskiy’de bir kısmı Bizans fildişilerinden ve işlemeli kumaşlarından, bir kısmı sasanî kuyumculuğundan alınan sayısız motifler, kıvrık dallar, girişik süsler, çiçek biçimleri, boyalı kuşlar ve canavarlar, arap saçı gibi birbirine karışır. Suzdal’da yabancı mimarların çalıştığını kanıtlayan belgeler bulunmuştur. Vladimir’de Uspens-kiy katedralini yaptırmak için prens And-rey Bogolyubskiy, her ülkeden ustalar getirtmişti. Suzdal sanatının batıdan değil de Kafkas’tan, daha doğrusu Transkaf-kasya’dan geldiğini ileri sürenler, kanıt o-larak Transkafkasya arasındaki üslûp birliğini gösterirler. (L)

Yorum yazın