Sürsat nedir

SÜRSAT i. Mal. Esk. Osmanlı devletinde Tanzimat döneminden önce savaştaki ordu için halktan alınan hayvar>, buğday, arpa, mısır, yulaf gibi erzak. (Ordugâha yakın yerler, mıntıkalara ayrılır ve buralara ordunun ihtiyacı olan maddeleri sağlamakla görevli bir memur gönderilirdi. Sürsat o-larak alınan maddelerin ücretinin bir kısmı peşin ödenirdi. Bu bedelin hiç ödenmediği de olurdu. Sürsat, Tanzimat döneminde kaldırıldı.) || Sürsat belediyesi, savaş zamanlarında halktan sürsat adiyle alınan zahireye ödenen para. (Sürsat olarak para alındığı da olurdu.) I| Sürsat memuru, sürsat toplamakla görevli memur. (Osmanlı devletinde savaş zamanlarında ordugâha yakın mıntıkaların her birinde bir tane sürsat memuru bulunurdu.) || Sürsat zahiresi, Osmanlı devletinde savaş zamanlarında halktan toplanan buğdaygillere verilen ad. (Bu zahireye karşılık ilk zamanlarda, zahire bedelinin bir kısmı ödenir, bir kısmı için de senet verilirdi.)

Yorum yazın