Surre emini

Surre emini, doğruluk ve dindarlıkla tanınmış yüksek rütbeli sivil, asker veya ilmiye sınıfından birisi olurdu. Surre alayıyle İstanbul’dan yola çıkar, Haremeyn’de emanetleri ilgililere dağıtır, hac farizasını yerine getirir ve İstanbul’a dönerdi. Bu görevin ödeneği az olduğundan, bu işleri gören kimse bazen cebinden masraf yapmak zorunda kalırdı. Birinci Dünya savaşından sonra bu görev kaldırıldı.

Yorum yazın