Surre alayları nedir

Surre alayları nedir

surre alayı, Osmanlı Devleti’nde her yıl İstanbul’dan Haremeyn’e (Mekke ve Medine) surre(*) denen para ve armağanların götürülmesi için düzenlenen özel alay.

Surre gönderilmesinden darü’s-saade ağası sorumluydu. Her yıl recep ayının girmesiyle başlayan surre hazırlığı, 12 Recep günü mahmil-i şerif de denen surrenin yola çıkarılmasıyla tamamlanırdı. O gün padişahın da katıldığı törenden sonra surre alayı Üsküdar’dan uğurlanırdı. Surre alayına İstanbul’dan ve güzergâh üzerindeki yörelerden hacca gidenler de katılırdı. Alay Şam’a ulaşınca surrenin götürülmesinden sorumlu olan surre emini bu görevi emirü’l-hac konumundaki Şam beylerbeyine devrederdi. Beylerbeyi surreyi Mekke’ye ulaştırır, dağıtımını sağladıktan sonra Mekke şerifinin dua ve teşekkür mektubunu müjdeciba-şı aracılığıyla padişaha gönderirdi.

Tanzimat’tan (1839) sonra surre alayı Dol-mabahçe, daha sonra da Yıldız saraylarından yola çıkarılır oldu. Yolların güvenli olmaması nedeniyle surre bazı yıllar deniz-yoluyla gönderildi. Hicaz Demiryolu yapıldıktan sonra da bu yoldan yararlanıldı. 1918’de yola çıkarılan surre, bu arada I. Dünya Savaşı yenilgiyle sonuçlanınca, Şam’ dan İstanbul’a geri getirildi; böylece surre geleneği de sona erdi

Yorum yazın