Şurayı Ümmet Gazetesi

Şurayı Ümmet Gazetesi

Şûra-yı Ümmet, Paris ve İstanbul’da yayımlanan 15 günlük, daha sonra günlük ve haftalık siyasal gazete (10 Nisan 1902-12 Mayıs 1910).

1902’deki İ. Jön Türk Kongresi’nde azınlıkta kalan Ahmed Rıza ve arkadaşlarınca yayımlanmaya başladı. Gazete Kahire’de bir matbaada yayıma hazırlanıyor, daha sonra provalar Fransa’ya gönderilerek Paris’te basılıyordu. Türkçülük düşüncesinin açıkça dile getirilmeye başladığı ilk yayın organlarından olan Şûra-yı Ümmet, fiilen Ahmed Rıza ile başyazıları yazan Samipa-şazade Sezai’nin yönetimindeydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organına dönüştüğü 1906 sonrasında sahibi ittihat ve Terakki Cemiyeti adına Bahaeddin Şakir, yazıişleri müdürü Mustafa Âsim, başyazarı ise gene Samipaşazade Sezai’ydi. Bu dönemde bir süre günlük, daha sonra da haftalık olarak yayımlandı. Gazetede Ce-nab Şahabeddin, Hakkı Baha gibi yazarlara da yer verildi. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’da haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Şûra-yı Ümmet’in yayını bir süre sonra düzensizleşti. Gazete 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) sırasında yağmalandı ve daha sonra yayın yaşamına son verdi.

Yorum yazın