Sürat Topçuları Ocağı Nedir

Sürat Topçuları Ocağı Nedir – Sürat Topçuları Ocağı Ne zaman kuruldu

sürat topçuları, süratçî neferati olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde 1774-85 arasında yetiştirilen özel topçu sınıfı.

16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ordusunun başarısında önemli rolü olan Topçu Ocağı, 17. yüzyılın ikinci yarısında Klasik Dönemin pek çok kurumu gibi önemini yitirdi. Topçu desteğinden yoksun Osmanlı ordusu 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı’nda büyük yenilgiler aldı. Savaş bitince III. Mustafa (hd 1757-74) Topçu Ocağı’nın ıslahı için girişimde bulundu. 1770’lerde Baron de Tott’un yenilediği Tophane’de daha gelişmiş topların dökülmesi de topçu sınıfının ıslahını gerektiriyordu. Fransa’dan getirilen topçuluk uzmanı çavuş Obert ve ekibi 1774’te çalışmalara başladı. III. Mustafa ölünce sürat topçuları girişimi kesintiye uğradı. I. Abdülhamid döneminde (1774-89) Sadrazam Halil Hamid Paşa’mn girişimiyle 1782’de sürat topçularının eğitimine yeniden başlandı. Kısa sürede 2 bin sürat topçusu yetiştirildi. Sürat Topçuları Ocağı için Tophane semtinde kışlalar, Beyoğlu ve Kâğıthane’de de eğitim alanları hazırlandı. Birliğin başına süratçi nazırı unvanlı bir komutan atandı. Süratçi neferati denen paralı topçu askerlerinin gündeliği 15-40 akçeydi, evlenmeleri yasaktı. Haftada üç gün talimhanelerde eğitim görürler, düzenlenen yarışmalarla başarılı olmaya özendiri-lirlerdi. Bütün bu yöntemler dakikada 8-10 gülle atabilen topçuların yetişmesini sağladı. Tophane’de dökülen sürat topları, altı kişilik ekiplerin kullandığı modern silahlardı. Ama ocak için parasal kaynak sağlanamaması ve Halil Hamid Paşa’mn 1785’te sadrazamlıktan uzaklaştırılması nedeniyle Sürat Topçuları Ocağı gelişemedi. Sonraki yıllarda yiyecek gereksinimleri bile karşılanamayan askerler, başka kuruluşlara taşımacılık yapmaya başladılar; gündelikleri iyice azaltıldı. Bu kötü gidişi durdurmak için bir ara Yeniçeri Ocağı’na bağlanan sürat topçuları, 1826’da onunla birlikte kaldırıldı.

Yorum yazın