Şura Nedir – Şura Ne demek

Şura Nedir – Şura Ne demek

şûra (Arapçada “danışma”), İslamda, devlet yönetiminin temel ilkelerinden biri. Hem yönetenlerle yönetilenlerin karşılıklı düşünce ve görüşlerini açıklama hakkını, hem de zorunlu sayılan danışma kurumunu belirtir.

Kuran şûrayı, aynı adı taşıyan surede “İşleri kendi aralarında şûra iledir” (Şûrâ 38) diyerek zorunlu kılar. Başka bir âyette de şûra, “İş hakkında onlara danış” (Al-i İmran 159) sözleriyle Hz. Muhammed için zorunlu kılınır. İslam tarihinin ilk dönemlerinde şûra adı ikinci halife Hz. Ömer (634-644) tarafından, ardılını seçmek üzere kurulan seçici kurul için kullanılmıştır. Bundan sonra Islanj toplumlarında şûra sözcüğü devlet konseyi ya da hükümdarın danışma kurulu ile yakın dönemlerde parlamentoların, bazı Arap devletlerinde ise yurttaşların hükümete isteklerini ilettikleri bir mahkemenin adı olmuştur.

Yorum yazın