Sultanahmet Mitingi

Sultanahmet Mitingi, İzmir’in Yunanlılarca işgalinden (15 Mayıs 1919) sonra İstanbul’da yapılan büyük protesto mitingi (23 Mayıs 1919).

İtilaf Devletleri’nin ve özellikle İngiltere’ nin desteğiyle Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması Osmanlı başkenti İstanbul’da büyük tepki yarattı. İşgali kınamak ve büyük devletlerin dikkatini çekmek için Fatih’te (19 Mayıs 1919) ve Üsküdar’da (20 Mayıs 1919) düzenlenen iki büyük mitingi Sultanahmet Meydanı’ndaki miting izledi. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bu mitinge siyasal parti ve çeşitli örgüt yöneticileri ile Darülfünun-ı Osmani (İstanbul Üniversitesi) temsilcileri öncülük ettiler. Mitingde yapılan konuşmalarda özellikle, dönemin ABD başkanı Wilson’ın barış için ortaya attığı ilkeler ve Milletler Cemiyeti’nin amaçları vurgulandı. Büyük devletlerin Yunanlılara destek vermesi kınandı. Sultanahmet Mitingi’nin en çarpıcı kişisi, önceki

Fatih Mitingi’nde de konuşmuş olan, Darül-fünun-ı Osmani öğretim üyesi Halide Edip (Adıvar) Hanım’dı. Halide Edip, Batılı devletleri insan haklarını ve ulusların özgürlüğü ilkelerini çiğnemekle suçladı. Mitinge katılanlara tek bir ağızdan mücadele andı içirdi. Sultanahmet Mitingi, ülkede işgale karşı direnişin kıvılcımlarından birini oluşturdu.

Yorum yazın