Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

Sulh ve Selâmeti Osmaniye fırkası

türk siyasî partisi. Osmanlı Sulh ve Selâmet cemiyetiyle Selâmeti Osmaniye fırkasının birleşmesi sonucu İstanbul’da kuruldu (1919). Kurucu ve yöneticileri: Fazıl Efendi (ulemadan), Mehmed Ali (İstanbul polis müdürü), Hüseyin Hakkı Bey, Ferid Paşa, Yahya Adnan Paşa, İsmail Hakkı Paşa (eski Amasya mebusu). İttihat ve Terak-ki’ye karşı olan bu siyasî kuruluş mütareke döneminde önem kazandı. İstanbul’dan başka çeşitli illerde şubeler açtı, ltilâfçıları destekledi. Wilson prensiplerinin Osmanlı devletinde de uygulanmasını isteyen fırka, Meclisi Mebusanm feshedilmesinden sonra kapandı (1919).

Etiketler: , ,

Yorum yazın