Streltsy Nedir

Streltsy Nedir

streltsi, tekil strelets, çarın korunmasını sağlamak amacıyla 16. yüzyıl ortalarında kurulan ve yaklaşık yüz yıl Rus ordusunun ana bölümünü oluşturan askeri birlikler.

Başlangıçta halk arasından seçilen askerlere dayanıyordu. 17. yüzyıl ortalarında babadan oğula geçen bir İcasta dönüştü. Slobodia olarak adlandırılan özel ve dışa kapalı yerleşmelerde oturan bu askerler, Moskova ile sınır kentlerinde kolluk ve güvenlik hizmetlerini yerine getirir, aynı zamanda ticaret ve el sanatlarıyla uğraşırlardı. Çarlık yönetiminin 17. yüzyılın ikinci yansında askerlere para ve tahıl yerine arazi vermeye başlaması streltsi içinde hoşnutsuzluklara yol açtı. I. Petro ile üvey kardeşi V. İvan arasındaki taht mücadelesinde (1682) önemli rol oynayan streltsi askerleri, Narış-kin ailesine (Petro’nun annesinin akrabala-n) karşı ayaklanarak İvan ile Petro’yu birlikte çar ilan ettiler ve İvan’ın kardeşi Sofiya’yı naibeliğe getirdiler. Yönetimi 1689’da eline alan Petro, kendisini devirerek Sofiya’yı yeniden naibeliğe getirmek isteyen streltsi’yi 1698’de dağıttı. Ayrıca yüzlerce askeri idam ya da sürgün ettirdi.

II. Kuzey Savaşı’na (1700-21) katılmak üzere yeniden oluşturulan streltsi, savaştan sonra giderek düzenli ordu içinde eridi.

Yorum yazın