Stoa Nedir

Stoa Nedir

stoa, Eski Yunan mimarlığında, bir yapıdan bağımsız olarak yapılan kolonad ya da üzeri örtülü yaya yolu. Ayrıca, arka cephesi boylu boyunca bir duvarla kapalı, ön cephesinde bir ya da daha çok sayıda sütun sırası bulunan, üzeri çatıyla örtülü ince uzun galeriye de stoa denir. Atina Akropolisi’nin alt yanındaki agorada birçok stoa vardır. Bunların en ünlüleri Attalos Stoası ve Resimli Stoa’dır (Stoa Poikile).

Stoa’lar pazaryerlerini ve tapınakları çevreleyerek bir alışveriş yeri ya da kamusal alan oluştururlardı. Bazı vtoa’larda kokmadın arkasında odalar bulunur, bazı stoa’lar da iki katlı olurdu.

Yorum yazın